AP moet meer helderheid verschaffen over privacy-issues rond corona

Met de heropening van de economie in het vooruitzicht is het voor werkgevers en werknemers belangrijk dat de AP zich helder uitlaat over privacyrechtelijke coronavraagstukken. Wij krijgen regelmatig vragen van bedrijven die geconfronteerd worden met werknemers die zich niet willen laten testen of vaccineren. Hoe moet je daar als werkgever mee omgaan? En wat mag je überhaupt wel of niet van, of aan werknemers vragen?

Datum:  04 juni 2021

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

Met de heropening van de economie in het vooruitzicht is het voor werkgevers en werknemers belangrijk dat de AP zich helder uitlaat over privacyrechtelijke coronavraagstukken. Annemarie van Woudenberg schreef eerder al over corona v.s. privacy op de werkvloer en de terughoudende rol van de AP daarbij. Wij krijgen regelmatig vragen van bedrijven die geconfronteerd worden met werknemers die zich niet willen laten testen of vaccineren. Hoe moet je daar als werkgever mee omgaan? En wat mag je überhaupt wel of niet van, of aan werknemers vragen? 

Geen standpunt

Bij veel van deze (nieuwe) privacyrechtelijke vragen over testen en vaccineren, is duidelijkheid van de AP harder nodig dan ooit. Helaas neemt de AP geen standpunt in, hoewel er wel voldoende aanknopingspunten lijken te zijn die kunnen leiden tot een helder standpunt. Zo bevat het Arbobesluit per 1 januari 2021 een verzwaarde zorgplicht voor werkgevers om tijdig noodzakelijke maatregelen te treffen ter voorkoming of beperking van de kans op coronabesmetting van werknemers én derden op de werkvloer. Daarnaast heeft de Gezondheidsraad het advies ‘Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie’ gepubliceerd. Waarmee het onder omstandigheden mogelijk is voor instellingen en bedrijven om vaccinatiebewijzen te gaan inzetten om de toegang tot bedrijven of instellingen te reguleren. Bovendien heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 8 april jl. geoordeeld dat verplichte vaccinatie van kinderen legaal en noodzakelijk kan zijn in een democratische samenleving om de volksgezondheid te beschermen. Enige ruimte om mee te denken met werkgevers lijkt hiermee op meerdere manieren toch wel degelijk te zijn gegeven. Toch houdt de AP zich afzijdig wanneer het om testen en vaccineren gaat.

Vragen naar vaccinatie

Voor wat betreft de vraag of je als werkgever aan werknemers mag vragen of ze gevaccineerd zijn vermeldt de AP op haar website dat De AP alleen iets kan zeggen wanneer het gaat om een verwerking van persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit: als werkgevers persoonsgegevens registreren die te maken hebben met coronavaccinaties. De vraag aan een werknemer of hij zich laat vaccineren is dus in mijn ogen in beginsel toegestaan. Belangrijk punt is dat u het antwoord niet mag opschrijven of registreren. Ook is de werknemer niet verplicht die vraag te beantwoorden.

Tot slot

Controlemogelijkheden om vast te stellen of werknemers wel of niet gevaccineerd zijn heb je als werkgever (op dit moment) dus niet. Het is de vraag of de AP vast blijft houden aan de beperkingen van de privacywetgeving. In deze tijden is het belangrijk dat - zeker voor wat betreft de privacyrechtelijke aspecten - alle neuzen in dezelfde richting wijzen. In het kader van de rechtszekerheid maar ook om tegemoet te komen aan zowel de bescherming van de privacy van werknemers als aan de belangen van de werkgever, zal de AP kleur moeten bekennen bij deze belangrijke maatschappelijke onderwerpen.

Meer weten over privacy en corona op de werkvloer? Neem gerust contact op met Annemarie van Woudenberg.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.