Bent u “crisisproof”?

Momenteel is de economie booming en is het bijna niet meer voor te stellen dat de vorige crisis ruim een decennium geleden de markten en beurzen op haar grondvesten deed schudden. Toch zijn er al (kleine) signalen dat de volgende crisis zich over niet al te lange tijd aandient. Daarom is het verstandig om nu – in deze nu nog goede economische tijden – na te gaan of u klaar bent voor de volgende crisis. In dit artikel zal ik enkele zaken beschrijven die in ieder geval van groot belang zijn om op orde te hebben als de volgende crisis aanbreekt.

Datum:  24 september 2019

Geschreven door:  Reinier Pijls

Leestijd:  +/- 2 minuten

De geschiedenis leert dat elke periode van hoogconjunctuur gevolgd wordt door een periode van laagconjunctuur. Dat was zo in de jaren ’30 en ’80 en zal nu niet anders zijn. Momenteel is de economie booming en is het bijna niet meer voor te stellen dat de vorige crisis ruim een decennium geleden de markten en beurzen op haar grondvesten deed schudden. Toch zijn er al (kleine) signalen dat de volgende crisis zich over niet al te lange tijd aandient.

Zo worden er vanwege de lage rente steeds meer riskante leningen verstrekt en rijzen de huizenprijzen de pan uit. Ook worden er minder inkooporders verstrekt, stijgt de werkeloosheid voor het eerst in tijden weer en vertoont de Duitse economie tekenen van een nadere recessie.

Gezien het spreekwoord “als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden” is het dus nog slechts een kwestie van tijd voordat ook in Nederland de gevolgen merkbaar zullen zijn.

Daarom is het verstandig om nu – in deze nu nog goede economische tijden – na te gaan of u klaar bent voor de volgende crisis. U wilt immers toch niet verrast worden door een volgende crisis?

In dit artikel zal ik enkele zaken beschrijven die in ieder geval van groot belang zijn om op orde te hebben als de volgende crisis aanbreekt.

Heb uw cashflow op orde

Het niet kunnen voldoen aan lopende verplichtingen wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een cashflowprobleem. Dat houdt in dat de in- en uitstroom van geld niet op orde is.

Een cashflow probleem kan grote gevolgen hebben zoals een faillissement of opzegging van krediet, maar is gelukkig vaak relatief eenvoudig te verbeteren met bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

  1. Voer een efficiënt debiteurenbeleid
  2. Voer een efficiënt crediteurenbeleid;
  3. Werk met activafinanciering zoals factoring of leasing;
  4. Houdt een kleinere voorraad aan;
  5. Beperk de voorfinanciering van onderhanden werk.

De hierboven genoemde tips heb ik eerder uitgewerkt in mijn artikel “Tips om cash flow te verbeteren”.

Heb uw zekerheden op orde

Indien u gelden uitgeleend heeft, wilt u er zeker van zijn dat u deze gelden terug krijgt. Dat wilt u ook als de geldnemer failliet gaat.

Zekerheden zorgen ervoor dat u in dat geval niet naar uw centen hoeft te fluiten. Van belang is in ieder geval dan wel dat de waarde van de zekerheden de uitstaande gelden in voldoende mate dekt.

Aan de volgende zekerheden kunt u denken:

  1. Pandrecht;
  2. Hypotheekrecht;
  3. Borgtocht;
  4. Hoofdelijkheid;
  5. Garantie.

De hiervoor genoemde zekerheden heb ik eerder uitgewerkt in mijn artikel “Wat zijn zekerheden en wat kunt u ermee?”.

Als u zelf gelden geleend heeft, loont het om te onderzoeken of u niet te veel zekerheden verstrekt heeft aan uw financier.

Indien dat het geval is, dan zijn er wellicht mogelijkheden om een gedeelte van de zekerheden weer te laten vrijvallen. In dat geval heeft u de ruimte om in financieel slechtere tijden weer extra zekerheden te verstrekken aan een financier indien dat noodzakelijk is.

Het is sowieso hoe dan ook belangrijk om in gesprek te blijven met uw financier. Daarmee is de kans het grootst dat de financier u blijft vertrouwen. Op die manier voorkomt u ook dat hij in mindere economische tijden de verstrekte gelden direct opeist als u onverhoopt één betalingstermijn mist.

Uw financier staat er namelijk in de regel ook niet om te springen om zijn zekerheden te moeten executeren.

Heb uw administratie op orde en deponeer tijdig uw jaarrekeningen

Met een goed bijgehouden administratie heeft u snel de beschikking over de cijfers en resultaten van uw onderneming. Hiermee heeft u snel inzicht in uw kosten, uw omzet en uw winst.

Aan de hand daarvan kunt u inspelen op ontwikkelingen en uw activiteiten eventueel bijstellen.

Daarnaast bent u als ondernemer wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren. Deze administratie dient afgestemd te zijn op de aard en omvang van uw bedrijf.

Indien u zich niet daaraan houdt, loopt u grote risico’s om in privé aangesproken te worden door een curator of schuldeisers. Hetzelfde geldt als u de jaarrekeningen van de rechtspersoon waarvan u bestuurder bent niet tijdig gedeponeerd heeft.

De hiervoor genoemde risico’s heb ik eerder uitgewerkt in mijn artikel “het risico van bestuurdersaansprakelijkheid”. In dit artikel heb ik ook andere vormen van bestuurdersaansprakelijkheid besproken en geef ik ook tips waar u op moet letten om dit te voorkomen.

Conclusie

Een volgende crisis lijkt ver weg, maar is het naar alle waarschijnlijkheid niet. De eerste tekenen zijn er al. Het is daarom raadzaam om – nu er nog sprake is van een hoogconjunctuur – goed voorbereid te zijn en de huidige positie van uw onderneming en uw positie als bestuurder te laten doorlichten. Dat heel eenvoudig en relatief goedkoop door een quick-scan te laten maken. Door deze quick-scan kunt u snel schakelen en handelen om te voorkomen dat uw onderneming en u in privé (onnodig) geraakt worden door slechtere tijden. Voorkomen is immers beter – en goedkoper – dan genezen.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.