Reinier AR500209 (1)

Reinier Pijls

Advocaat: Financiering en zekerheden, Faillissementen en herstructurering

Tegenstanders zijn gewaarschuwd: komt Reinier in het vizier, dan volgt een strenge maar rechtvaardige strijd. Of het nou gaat om discussies met curatoren of schuldeisers, incasso’s van moeilijk inbare vorderingen, cashflow problemen of procedures over contracten, met Reinier aan hun zijde staan ondernemers twee keer zo sterk.

Een nieuwsgierig persoon telt voor twee. Dat geldt zeker voor Reinier, die niet alleen graag wil weten wat u doet, maar ook wat u beweegt. Om vervolgens na dat gesprek vól voor uw zaak te gaan. Want Reinier is niet alleen nieuwsgierig. Hij is ook enorm betrokken, gedreven en resultaatgericht. Zijn hart gaat sneller kloppen als hij ondernemers mag bijstaan tegen curatoren en tegen banken of bij het vestigen en uitwinnen van zakelijke en persoonlijke zekerheden zoals pandrechten, hypotheekrechten, borgtochten en hoofdelijkheden.

Tegenstanders zijn gewaarschuwd: komt Reinier in het vizier, dan volgt een strenge maar rechtvaardige strijd. Of het nou gaat om discussies met curatoren of schuldeisers, incasso’s van moeilijk inbare vorderingen, cashflow problemen of procedures over contracten, met Reinier aan hun zijde staan ondernemers twee keer zo sterk.

Recente dossiers

 • Advisering aan en vertegenwoordiging van een bedrijf bij het innen van moeilijk inbare vorderingen
 • Advisering aan en vertegenwoordiging van een bedrijf bij het aanvragen van het faillissement van een debiteur
 • Advisering aan en vertegenwoordiging van een bedrijf in een procedure tegen een bestuurder van een vennootschap wegens het onbetaald blijven van facturen door de vennootschap
 • Advisering aan en begeleiding van een bedrijf bij de faillissementsaanvraag van de onderneming en de hiermee verbonden risico’s voor de bestuurders in privé
 • Advisering aan een bedrijf bij het kopen van activa van een curator uit een faillissement
 • Advisering aan een bedrijf met betrekking tot het beperken van haar incassorisico door het vestigen van zekerheden
 • Advisering aan en vertegenwoordiging van een bestuurder die aangesproken wordt in een procedure door een curator op grond van onbehoorlijk bestuur
 • Advisering aan een privépersoon in een geschil tussen een bank en hem over de uitwinning van een hypotheekrecht
 • Advisering aan een privé persoon in een geschil tussen een bank en hem over opzegging van de kredietovereenkomst en schending van de bancaire zorgplicht
 • Advisering aan en vertegenwoordiging van een bestuurder in een procedure tussen een bank en hem over een door hem afgegeven borgtocht en hoofdelijkheid
 • Vertegenwoordiging van een curator in een procedure tegen een bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur
 • Vertegenwoordiging van een curator in procedure tegen een derde partij wegens schuldeiserbenadeling (pauliana)
 • Advisering over de opzegging van (duur)overeenkomsten
 • Advisering over factoring en leasing
 • Advisering over factuurfraude waaronder het beperken van de schade en het terugkrijgen van geld
 • Advisering over het bodembeslag, bodemzaken en fiscale invordering

Geregistreerd in het register van de Nederlandse orde van advocaten

 • Insolventierecht
Subrechtsgebieden:
 • Faillissement
 • Surseance van betaling
Op grond van deze registratie is Reinier Pijls verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Mijn specialisaties

Advocaat sinds

 • 2010

Lidmaatschappen

 • Lid Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten
 • Lid Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
 • Lid Vereniging voor Corporate Litigation
 • NIJFIN
 • JCI Utrecht

Nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging Jonge Insolventie Recht Advocaten (JIRA) 2015 – 2018
 • Secretaris Raad van Beroep voor Kennisintensieve Dienstverlening 2014 – 2016
 • Algemeen Lid Raad van Toezicht Stichting Jonge Balie Nederland 2013 – 2015
 • Voorzitter Jonge Balie Arnhem 2011 – 2012

Opleidingen

 • 2022 Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
 • 2018-2019 Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren
 • 2015-2016 Grotius specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden
 • 2013-2014 Insolventierecht voor Curatoren (curatorenopleiding), Centrum voor Postacademisch Onderwijs
 • 2002-2010 Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen (cum laude)
 • 2002-2010 Burgerlijk Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (met genoegen)
Contact

Actualiteiten Reinier

Alle publicaties, video’s en podcasts door Reinier