Bescherm uw bedrijfsgeheimen!

De laatste tijd verschijnen regelmatig berichten in het nieuws over uitgelekte of gestolen bedrijfsgegevens. Denk aan inbraken door hackers, maar vooral ook oud-werknemers die bedrijfsinformatie meenemen naar hun nieuwe werkgever. Bij bedrijfsinformatie kan zowel worden gedacht aan technische als aan commerciële informatie, zoals een bepaald productieproces, recepturen of formules, maar ook klantenbestanden en leveranciersgegevens. Dat het belangrijk is dergelijke bedrijfsinformatie goed te beschermen, staat uiteraard niet ter discussie. Maar welke mogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar?

Datum:  02 mei 2019

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

De laatste tijd verschijnen regelmatig berichten in het nieuws over uitgelekte of gestolen bedrijfsgegevens. Denk aan inbraken door hackers, maar vooral ook oud-werknemers die bedrijfsinformatie meenemen naar hun nieuwe werkgever. Bij bedrijfsinformatie kan zowel worden gedacht aan technische als aan commerciële informatie, zoals een bepaald productieproces, recepturen of formules, maar ook klantenbestanden en leveranciersgegevens. Dat het belangrijk is dergelijke bedrijfsinformatie goed te beschermen, staat uiteraard niet ter discussie. Maar welke mogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar?

Bescherming door geheimhouding of recht van intellectuele eigendom

Van belang is in de eerste plaats een onderscheid te maken tussen de bescherming van bedrijfsinformatie door geheimhouding en bescherming door middel van een recht van intellectuele eigendom, zoals een octrooi. Wanneer een octrooi wordt aangevraagd krijgt de rechthebbende gedurende maximaal 20 jaar een alleenrecht om bijvoorbeeld een bepaalde techniek te gebruiken. Anderen, waaronder concurrenten, kunnen deze techniek vervolgens terugvinden in het octrooiregister. Zij mogen deze techniek niet gebruiken, maar kunnen met de verkregen informatie wel nieuwe ontwikkelingen realiseren. De gedachte hierachter is de stimulatie van innovatie.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Niet alle bedrijfsinformatie kan echter worden beschermd door middel van een recht van intellectuele eigendom. In dat geval kan worden gedacht aan bescherming door geheimhouding. Bedrijfsgeheimen worden onder andere beschermd door de op 17 oktober 2018 in werking getreden Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). In de Wbb is onder andere bepaald wanneer precies sprake is van een bedrijfsgeheim. Dat is het geval wanneer bedrijfsinformatie aan de volgende voorwaarden voldoet: (1) de informatie moet geheim zijn, en dus niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk voor anderen, (2) de informatie moet handelswaarde bezitten omdat deze geheim is en (3) er moeten redelijke maatregelen zijn genomen om de informatie geheim te houden. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, kan bescherming worden ontleend aan de Wbb.

Non-concurrentiebeding en geheimhoudingsovereenkomst

Logischerwijs hebben verschillende werknemers binnen een organisatie kennis van bedrijfsgeheime informatie. Gelet hierop zullen met deze werknemers goede afspraken moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld door middel van een non-concurrentie- en geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst. In veel gevallen is het echter noodzakelijk dat ook derde partijen kennis nemen van bedrijfsgevoelige informatie, bijvoorbeeld in geval van een samenwerking. In dat geval zal ook met deze derde partijen een geheimhoudingsovereenkomst moeten worden gesloten. Daarnaast is het uiteraard van belang te zorgen voor een goede beveiliging van bedrijfsinformatie, zowel fysiek als digitaal.

Welke maatregelen treffen?

Bedrijfsinformatie kan dus worden beschermd door een recht van intellectuele eigendom of als bedrijfsgeheim. Beide maatregelen hebben verschillende voor- en nadelen. Zo brengt de aanvraag van een octrooi redelijk wat kosten met zich mee, terwijl geheimhouding een stuk goedkoper is. Mocht een bedrijfsgeheim op straat komen te liggen, dan kan de schade echter enorm zijn. Ook is bescherming als bedrijfsgeheim niet zinvol indien derde partijen op eenvoudige wijze kunnen achterhalen hoe een bepaald product gemaakt is. Een ander verschil is dat de beschermingsduur van een octrooi beperkt is, terwijl de bescherming van een bedrijfsgeheim in principe onbeperkt kan voortduren. Van belang is een onderscheid te maken tussen de verschillende beschermingsmaatregelen en te bepalen welke maatregel in een bepaalde situatie het meest passend is.

Meer weten? Lees ook het artikel van Renier Pijls: Wat kunt u doen bij diefstal of het lekken van bedrijfsgeheimen?


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.