Beschuitje met of zonder octrooi?

Wij Nederlanders zijn best een raar volkje. Wie krijgt het verzonnen om een bros beschuitje met hagelslag als ontbijt op bed te willen. Dat is vragen om moeilijkheden. En voordat dat beschuitje uit elkaar valt en de kruimels overal in bed te vinden zijn, is het een uitdaging om het beschuitje heel uit de strakke verpakking te krijgen

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Octrooi op inkeping beschuit

Wij Nederlanders zijn best een raar volkje. Wie krijgt het verzonnen om een bros beschuitje met hagelslag als ontbijt op bed te willen. Dat is vragen om moeilijkheden. En voordat dat beschuitje uit elkaar valt en de kruimels overal in bed te vinden zijn, is het een uitdaging om het beschuitje heel uit de strakke verpakking te krijgen. Gelukkig is daar een oplossing voor bedacht: een inkeping aan de rand van het beschuitje. Dankzij die inkeping kunnen wij genieten van een heel beschuitje. Een briljante uitvinding in al haar eenvoud. Daar is heel beschuit etend Nederland het wel over eens.
Maar tegelijkertijd hoor ik om mij heen de vraag ‘Hoe kun je voor zo’n simpel iets als een inkeping nou een octrooi krijgen? Dat had toch iedereen kunnen bedenken?’ En dat is precies wat ook Haust aanvoerde bij de rechter.

Octrooi niet geldig?

Volgens Haust lag de oplossing van de inkeping voor de hand en was het octrooi dus niet geldig. Haust wees daarbij op octrooien op bijvoorbeeld groentechips die een gat in het midden hebben. Volgens Haust lag het voor de hand om de inkeping bij beschuiten aan de rand te maken, zodat het beleg niet door het gat zou vallen. Bovendien wees Haust op octrooien op verschillende bakproducten die ook inkepingen aan de randen hebben. De oplossing was volgens Haust dus niet inventief. Inventiviteit is wel een van de eisen voor het verkrijgen van een octrooi (ook wel patent genoemd).
De rechter zag in de bestaande octrooien geen aanwijzing om juist tot deze oplossing te komen. De bakproducten die een inkeping aan de zijkant hebben, zijn niet in strakke folie verpakt. In ieder geval is nergens in de octrooien te lezen dat de inkeping aan de rand dient om het baksel makkelijker uit de verpakking te halen. De vakman die zoekt naar een oplossing om beschuit uit een strakke verpakking te halen, komt door het lezen van die octrooien volgens de rechter dus niet op dat idee. De rechter zag ook niet in dat een vakman een octrooi op groentechips zou raadplegen in de zoektocht naar een oplossing voor het uitneem-probleem bij beschuit.

Inventiviteit en octrooien: de kracht van de eenvoud

De uitvinding van Tempels lijkt op het eerste oog eenvoudig. Toch is zij inventief. Een uitvinding hoeft geen ‘rocket science’ te zijn om er een octrooi op te krijgen. Veel briljante uitvindingen zijn dodelijk simpel, als je er achteraf naar kijkt. Denk maar eens aan de paperclip; één enkel gebogen ijzerdraadje.

Achteraf lijkt iets al snel heel simpel en logisch. Maar je moet er maar opkomen! En is dat niet juist de kracht van een goede oplossing? Eenvoudig én bijzonder effectief. Denk dus niet meteen dat jouw oplossing te simpel is voor een patent. Het kan wel eens een briljante uitvinding zijn.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.