Bestuurdersaansprakelijkheid: blijven bestellen wanneer je weet dat het doek zal vallen

In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met discussies over verplichtingen die bestuurders zijn aangegaan terwijl ze wisten of behoorden te weten dat de onderneming deze verplichtingen niet kan nakomen en daarvoor ook geen verhaal biedt. In die discussies is het vaak lastig om aan te tonen wanneer dat moment exact is; vanaf welk moment moet een bestuurder voorzicht(er) zijn?

Datum:  27 augustus 2020

Geschreven door:  Reinier Pijls

Leestijd:  +/- 2 minuten

In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met discussies over verplichtingen die bestuurders zijn aangegaan terwijl ze wisten of behoorden te weten dat de onderneming deze verplichtingen niet kan nakomen en daarvoor ook geen verhaal biedt. In die discussies is het vaak lastig om aan te tonen wanneer dat moment exact is; vanaf welk moment moet een bestuurder voorzichtig(er) zijn?

Peildatum

Een goed voorbeeld van een dergelijke situatie is terug te lezen in een recent arrest van het Hof Den Haag waarin wordt geoordeeld dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.

In die zaak ging het om een bestuurder van een hotel die regelmatig o.a. warme maaltijden en schoonmaakproducten inkocht bij een leverancier maar de facturen onbetaald liet. Dit terwijl het hotel een liquiditeitsprobleem had en het duidelijk was dat de omgevingsvergunning van het hotel zou eindigen en daarmee de enige inkomstenbron van de onderneming zou opdrogen. Volgens het hof moet de bestuurder dan ook hebben zien aankomen dat voor het hotel binnen afzienbare tijd nadat de vergunning werd beëindigd het doek zou vallen. Deze omstandigheden maken dat van de bestuurder mocht worden verwacht dat hij de belangen van de leverancier van het hotel in de gaten hield en niet meer bestelde bij deze leverancier.

Gezien de financiële situatie had de bestuurder behoren te begrijpen dat een faillissement onvermijdelijk zou zijn als de exploitatie door het eindigen van de vergunning zou moeten stoppen en dat het hotel dan niet meer aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen en daarvoor ook geen verhaal zou bieden. Door desondanks bestellingen te blijven plaatsen, kan de bestuurder een ernstig verwijt worden gemaakt en heeft hij dus onrechtmatig gehandeld en is hij aansprakelijk voor de door de leverancier daardoor geleden schade.

Voorkom aansprakelijkheid

Wanneer het einde van je onderneming in zicht is of als dat risico bestaat, is het verstandig om je als bestuurder te laten adviseren over waarop je in dat geval moet letten. Een quick-scan door een van onze specialisten kan daarvoor een nuttig product zijn. Lees daarover in mijn eerdere blog: Quick-scan aansprakelijkheid bestuurders en risico's concern bij naderend faillissement.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.