Big Brother in de werkplaats

Op het gebied van privacy staan veel veranderingen op stapel. Vanaf 25 mei geldt in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook aan de verwerking van camerabeelden stelt de AVG stevige voorwaarden.

Datum:  08 mei 2018

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

Cameratoezicht is vaak negatief in het nieuws, hoewel veel bedrijven ze met goede bedoelingen ophangen - bijvoorbeeld om diefstal te voorkomen. Ook veel autobedrijven hebben camera’s in de werkplaats en showroom. Hieronder enkele tips om ze verantwoord en geoorloofd in te zetten.

Regels privacy aangescherpt

Op het gebied van privacy staan veel veranderingen op stapel. Vanaf 25 mei geldt in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook aan de verwerking van camerabeelden stelt de AVG stevige voorwaarden.

Cameratoezicht is een vergaande inbreuk op de privacy van werknemers, ingeleende arbeidskrachten en bezoekers. Zo’n inbreuk kan toegestaan zijn als er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het tegengaan van diefstal (van gereedschap of onderdelen bijvoorbeeld) of het bewaken van persoonlijke veiligheid in de werkplaats. Cameratoezicht moet daarnaast echt noodzakelijk zijn, als het niet ook op een andere manier kan (toegangscontroles, sleutels). Punt van aandacht: sommige autobedrijven passen camera’s toe om klanten via internet te tonen – transparantie – hoe er in de werkplaats aan hun auto’s wordt gewerkt. Beelden die ook voor dubieuze derden interessant kunnen zijn.

Verdere vereisten:

Controle wordt strikter

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangekondigd dat zij vanaf 25 mei 2018 strikter gaat controleren of bedrijven zich houden aan de AVG-regels. Flinke boetes kunnen het gevolg zijn. Ook kunnen werknemers of bezoekers zich tot de rechter wenden en een schadevergoeding eisen als zij vinden dat een bedrijf de privacywetgeving niet goed naleeft.

Extra nieuwe voorwaarden

Zorg daarom dat intern de juiste mensen op de hoogte zijn van de voorwaarden voor cameratoezicht. Schat in welke (eventuele) aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de AVG. Belangrijk is daarnaast technisch voldoende maatregelen te treffen om de beelden te beveiligen: wie binnen de organisatie heeft toegang tot de beelden, kan ze inzien of wijzigen? En is het netwerk voldoende beveiligd?

Hoog tijd dus om aan de slag te gaan met de AVG!


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.