Boete voor webwinkels

Alweer enige tijd geleden schreven wij over de nieuwe regels voor internetverkoop aan consumenten, die vanaf 13 juni 2014 in heel Europa gelden. Inmiddels is daar ruimschoots aandacht aan besteed. Toch is gebleken dat nog lang niet alle webwinkels hun website op de juiste manier hebben ingericht

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Alweer enige tijd geleden schreven wij over de nieuwe regels voor internetverkoop aan consumenten, die vanaf 13 juni 2014 in heel Europa gelden. Inmiddels is daar ruimschoots aandacht aan besteed. Toch is gebleken dat nog lang niet alle webwinkels hun website op de juiste manier hebben ingericht. Dat het niet naleven van de regelgeving vervelende gevolgen kan hebben, is intussen gebleken: de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft recentelijk de eerste boete aan webwinkels opgelegd. Het ging om een boete van maar liefst € 500.000,00 voor de webwinkels van T.O.M. BV. Via deze webwinkels worden onder andere fietsen, sportkleding en – accessoires verkocht. Via de Consumentenbond ontving de ACM het signaal dat consumenten hun geld niet terugkregen van de betreffende webwinkels indien zij een bestelling annuleerden, maar dat zij in plaats daarvan een tegoedbon kregen. Tijd dus om nog even de belangrijkste regels te op een rijtje te zetten.

De door de ACM opgelegde boete heeft betrekking op het zogenaamde herroepingsrecht. Dit houdt in dat de consument het recht heeft de koop van een product of dienst zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. De consument hoeft enkel binnen 14 dagen kenbaar te maken dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, maar hoeft het product nog niet binnen deze periode te retourneren. De consument hoeft het product namelijk pas binnen 14 dagen na het melden van de annulering ook daadwerkelijk terug te sturen. De webwinkel moet de koopprijs inclusief eventuele verzendkosten in diezelfde 14 dagen aan de consument terugbetalen. Wel mag de webwinkel wachten tot het product retour is ontvangen of de consument heeft bewezen dat het product is teruggestuurd. De terugbetaling moet gebeuren via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument heeft betaald. Dit betekent dat terugbetaling door middel van een tegoedbon alleen is toegestaan indien de consument zelf ook met een tegoedbon heeft betaald.

En dat was volgens de ACM precies het probleem in de webwinkels van T.O.M. BV. In het geval de consument een aankoop van één van de webwinkels van T.O.M. BV annuleerde, werd het aankoopbedrag niet terugbetaald. Pas wanneer de consument er achteraan ging, ontving hij of zij een tegoedbon. Alleen in het geval de consument ook daarmee geen genoegen nam, ontving de consument uiteindelijk het aankoopbedrag in geld terug. T.O.M. BV verweerde zich met de stelling dat het zou gaan om retouren, waarbij de consument zijn of haar rekeningnummer niet had vermeld, zodat het voor T.O.M. BV niet mogelijk was het aankoopbedrag terug te storten. De ACM ging hierin echter niet mee en zag reden om aan T.O.M. BV een boete op te leggen van € 500.000,00. Daarnaast zijn de twee bestuurders van de vennootschap ieder aansprakelijk voor een deel van de boete, te weten een bedrag van € 125.000,00 per persoon.

De boete kwam voor T.O.M. BV overigens niet uit het niets. Al in 2014 waren de webwinkels aangesproken, maar bij een later onderzoek in 2015 bleek dat de regels, ondanks de eerdere waarschuwing, nog steeds werden overtreden.

Gelet op het voorgaande is het goed te bekijken of uw webwinkel voldoet aan de regelgeving. Met betrekking tot het herroepingsrecht is het in ieder geval van belang gebruik te maken van het verplichte modelformulier. Indien dit formulier niet is verschaft, wordt de termijn waarbinnen de consument de bestelling kan annuleren verlengd met 14 dagen nadat het formulier wel is verschaft. In totaal kan de termijn met maximaal 12 maanden worden verlengd. Overigens zijn consumenten niet verplicht gebruik te maken van het formulier. Zij mogen de overeenkomst bijvoorbeeld ook ontbinden door middel van een e-mail. Indien een consument daarin niet de benodigde informatie vermeld voor de terugbetaling, zul je daar als webwinkel zelf achteraan moeten gaan. Al met al de nodige zaken om op te letten.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.