Brexit: gevolgen voor EU merken

De Brexit is een feit: over twee jaar zal het Verenigd Koninkrijk geen lid meer zijn van de EU. De gevolgen van het vertrek van de Britten uit de EU zijn op dit moment nog niet te overzien. Duidelijk is wel dat de wetgevende instanties het de komende jaren druk zullen krijgen. Voor wetgeving die bestaat uit Europese regels zal een ontvlechting moeten plaatsvinden

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

De Brexit is een feit: over twee jaar zal het Verenigd Koninkrijk geen lid meer zijn van de EU. De gevolgen van het vertrek van de Britten uit de EU zijn op dit moment nog niet te overzien. Duidelijk is wel dat de wetgevende instanties het de komende jaren druk zullen krijgen. Voor wetgeving die bestaat uit Europese regels zal een ontvlechting moeten plaatsvinden. Dit zal ook zo zijn voor de regels die gelden voor EU merken. EU merken gelden in alle 28 lidstaten van de EU. Wat betekent het vertrek van het Verenigd Koninkrijk voor deze Europese merken?

Voordelen van een EU merk

Steeds meer ondernemers kiezen ervoor hun merk direct voor heel Europa te laten registreren. Het voordeel van een EU merk is dat met één aanvraag bescherming kan worden verkregen in alle lidstaten van de EU. Het is dus niet nodig om in alle landen afzonderlijk bescherming te vragen. De kosten zijn bovendien veel lager dan wanneer in alle landen nationale merken zouden worden geregistreerd. Een EU merk is al voordeliger als bescherming gewenst is voor een klein aantal landen in de EU. Dit verklaart waarom het EU merk zo populair is, ook als het merk in lang niet alle landen wordt gebruikt.|

Gevolgen van een EU merk

Een EU merk is één ondeelbaar recht, dat geldt in alle lidstaten van de EU. Als het merk in één van de landen van de EU niet aan de voorwaarden voldoet, kan het merk dus niet als EU merk worden ingeschreven, maar wordt de inschrijving geweigerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het merk bestaat uit woorden die uitsluitend beschrijvend zijn in één van de landen van de EU. Een beschrijvend teken kan namelijk geen merk zijn. Deze voorwaarde speelde ook een rol in een procedure over het merk Memory, waarover ik eerder al heb geschreven.

Als het merk wordt geweigerd als EU merk, kan dit merk nog wel via nationale inschrijvingen bescherming krijgen in de landen waar de weigeringsgrond niet van toepassing is. Die omzetting van een Europese aanvrage naar nationale aanvragen, kan worden gedaan met behoud van de datum waarop de Europese aanvrage is ingediend. Aan deze omzetting zijn wel kosten verbonden.

Als er een land toetreedt tot de EU, breidt de bescherming van het EU merk zich automatisch uit tot dat nieuwe land. Dit is voor het laatst nog gebeurd toen Kroatië toetrad tot de EU.

Gevolgen Brexit voor EU merk

Wat gebeurt er nu als een land afscheid neemt van de EU? Dit is nog nooit eerder gebeurd en voor dat scenario liggen er dan ook geen spelregels klaar.

De verwachting van veel schrijvers, die ik deel, is dat er een soort overgangsregeling zal komen, die merkhouders de gelegenheid geeft om een nationaal merk in het verenigd Koninkrijk aan te vragen. Het ligt voor de hand om die omzetting mogelijk te maken met behoud van de oudere beschermingsdatum van het EU merk. Als het nationale merk niet kan profiteren van de oudere bescherming van het EU merk, zou dit betekenen dat een merkhouder van het ene op het andere moment in het Verenigd Koninkrijk geen bescherming meer heeft voor zijn merk. Als iemand anders in tussentijd hetzelfde merk heeft laten registreren, zou dit betekenen dat diegene ineens een ouder recht heeft. Nog los van de vraag of er iets kan worden ondernomen tegen dit jongere merk, levert het een hoop onduidelijkheid en discussies op. Voer voor advocaten, maar daar zit geen ondernemer op te wachten.

Het zal nog wel even duren voordat duidelijk is wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn voor EU merken. Diegenen die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn en nu alvast zijn positie zeker willen stellen, kunnen natuurlijk nu alvast een nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk laten registreren.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.