De inperking van het concurrentiebeding komt weer een stapje dichterbij

Zoals wij al aankondigden, heeft het kabinet grootse plannen om het concurrentiebeding in te perken. De reden hiervoor is dat het concurrentiebeding vaak standaard in een arbeidsovereenkomst wordt opgenomen, wat tot een ongerechtvaardigde beperking van werknemers kan leiden. Dit heeft negatieve gevolgen voor het functioneren van de arbeidsmarkt, omdat werknemers minder makkelijk van baan kunnen wisselen. Voor werkgevers anderzijds is het moeilijker om nieuw personeel aan te nemen, als de werknemers door hun vorige werkgever worden belemmerd in het overstappen naar een nieuwe baan. Met dit nieuwe wetsvoorstel kan de mobiliteit van werknemers en de dynamiek van de arbeidsmarkt worden verbeterd. Emanuella de Moor en Antoinette Niebeek lichten de beperkingen toe. 

Datum:  08 maart 2024

Geschreven door:  Antoinette Niebeek en Emanuella de Moor

Leestijd:  +/- 2 minuten

Om welke beperkingen gaat het?

Op 4 maart 2024 is het Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding ter internetconsultatie voorgelegd. De beoogde wijzigingen gaan ver. In grote lijnen stelt het kabinet voor het concurrentiebeding als volgt te wijzigen:

De bovenstaande voorgestelde wijzigingen gelden ook voor relatiebedingen. Als het wetsvoorstel dus wordt aangenomen, zal het voor werkgevers ook lastiger zijn om hun werknemers aan een relatiebeding te houden.

Extra beperking door motie?

De recent aangenomen motie om een extra beperking aan het concurrentiebeding toe te voegen, is (nog) niet in het wetsvoorstel is opgenomen. Het gaat om de motie van 8 februari 2024, waarin is aangenomen dat géén concurrentiebeding overeengekomen mag worden als een werknemer minder dan 1,5 keer modaal salaris verdient bij een voltijd dienstverband (dit is ongeveer € 66.000 per jaar, oftewel € 5.000 per maand). De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen verkennen of deze beperking ook aan het wetsvoorstel kan worden toegevoegd. Verwacht wordt dat zij voor de zomer haar bevindingen aan de Tweede Kamer oplevert.

Tot 15 april 2024 kan op de internetconsultatie.nl gereageerd worden. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Blijf scherp

Heeft u vragen over het concurrentie- en/of relatiebeding? Neem vooral contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Contact