De Telecommunicatiewet is gewijzigd; wat betekent dat voor uw organisatie?

De Telecommunicatiewet bevat onder andere regels voor dit soort telefonische aanbiedingen. Deze wet is met ingang van 1 juli 2021 ingrijpend gewijzigd. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen met de gevolgen voor u besproken.

Datum:  05 juli 2021

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

Verschillende ondernemingen maken gebruik van telemarketing om klanten te werven en hun producten aan te prijzen. Iedereen is bekend met het telefoontje tijdens etenstijd van een goed doel om u te bewegen donateur te worden.

De Telecommunicatiewet bevat onder andere regels voor dit soort telefonische aanbiedingen. Deze wet is met ingang van 1 juli 2021 ingrijpend gewijzigd. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen met de gevolgen voor u besproken.

Wijziging 1: Opt-out wordt opt-in

De eerste en wellicht meest ingrijpende verandering is dat nu een opt-in systeem geldt in plaats van een opt-out systeem. Voorheen kon iemand zomaar gebeld worden voor telemarketing en moest hij zich inschrijven in het Bel-me-niet-register als hij daar geen behoefte aan had. Nu geldt dat u vooraf toestemming moet hebben voordat iemand benaderd mag worden voor telemarketing, tenzij sprake is van een klantrelatie.

Voor geldige toestemming wordt aangesloten bij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt een aantal vereisten aan een geldige toestemming, namelijk dat:

Het opt-in systeem heeft ervoor gezorgd dat het Bel-me-niet-register overbodig is geworden en komt te vervallen. Het recht van verzet blijft bestaan, omdat de Telecommunicatiewet verplicht in elk telefoongesprek uitdrukkelijk de mogelijkheid te bieden aan de benaderde persoon om zich af te melden voor telemarketing.

Rechtspersonen mogen overigens wel zonder toestemming benaderd worden. U moet daarbij wel opletten welk type rechtspersoon u wilt benaderen. Verschillende rechtspersonen, zoals een vof of een eenmanszaak, maken namelijk gebruik van privé nummers. In dat geval mogen zij ook alleen na toestemming telefonisch benaderd worden.

Wijziging 2: Klantrelaties mogen zonder toestemming benaderd worden

Op het opt-in systeem geldt één uitzondering. Wanneer een klantrelatie bestaat, mag iemand namelijk wel benaderd worden, ook wanneer hij daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Van een klantrelatie is bijvoorbeeld sprake wanneer de persoon in kwestie iets bij u gekocht heeft. In dat geval mag u deze persoon telefonisch benaderen, ook met een commerciële boodschap. Dit mag overigens alleen om eigen en gelijksoortige producten aan te bieden en u moet de betrokken persoon informeren dat hij kosteloos en op eenvoudige wijze verzet kan aantekenen tegen de telemarketing.

U mag klanten tot 3 jaar na hun aankoop telefonisch benaderen voor aanbiedingen. Drie jaar na het sluiten van de betreffende overeenkomst, eindigt de klantrelatie dus en geldt dat u deze persoon alleen nog na toestemming telefonisch mag benaderen.

Wijziging 3: Herkenbaar nummer verplicht

Voorheen was het toegestaan personen anoniem telefonisch te benaderen met aanbiedingen. De Telecommunicatiewet is in de derde plaats op dit punt gewijzigd, waardoor telemarketing slechts nog is toegestaan met een herkenbaar nummer. Dit geldt voor zowel het telefonisch benaderen van natuurlijke als rechtspersonen.

Wijziging 4: Bewijslast ligt bij de telemarketeer

Ten slotte legt de Telecommunicatiewet de bewijslast van de toestemming (opt-in) of het bestaan van een klantrelatie bij de ondernemer die gebruik maakt van telemarketing.

Om te kunnen voldoen aan deze bewijslast kunt u bijvoorbeeld een register aanhouden. Daarin kunt u opnemen op basis waarvan een persoon benaderd kan worden: verleende toestemming of een klantrelatie. Daarnaast kunt u in het register opnemen wanneer en hoe de toestemming verleend is of de klantrelatie ontstaan is, waarbij u tevens kunt opnemen tot wanneer iemand benaderd kan worden.

Heeft u vragen over de wijzigingen in de Telecommunicatiewet of wilt u sparren over wat de wijzigingen voor uw onderneming betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.