Denkt u aan het deponeren van uw jaarrekening?

Het niet tijdig deponeren van uw jaarrekening kan grote gevolgen hebben en is zelfs strafbaar. Deponeer uw jaarrekening daarom vóór 31 januari 2017

Datum:  23 januari 2017

Geschreven door:  Reinier Pijls

Leestijd:  +/- 2 minuten

Het niet tijdig deponeren van uw jaarrekening kan grote gevolgen hebben. Mijn collega Erik Jansen schreef hier eerder over.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kan bij een faillissement van de vennootschap, leiden tot een aansprakelijkheid van de bestuurder. Als het bestuur niet heeft voldaan aan de deponeringsplicht, dan bepaalt de wet dat het bestuur daarmee zijn taak ‘onbehoorlijk heeft vervuld’. Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Een risico dat u dient te voorkomen en ook makkelijk is te voorkomen.

Niet deponeren jaarrekening is strafbaar

Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening leidt tevens tot een strafbaar feit (economisch delict). Tegenwoordig wordt daar ook meer op gehandhaafd en in die gevallen zal er een boete worden opgelegd die in hoogte kan variëren. Maar nog belangrijker is dat de veroordeling voor een economisch delict tevens kan leiden tot een strafblad voor de rechtspersoon. U kunt daarbij denken aan het niet verkrijgen van de “verklaring omtrent het gedrag inzake rechtspersonen”  of de gedragsverklaring aanbesteden . Dit kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van de rechtspersoon aangezien een strafblad een rol kan spelen bij integriteitsbeoordelingen en bij het verkrijgen van subsidies en vergunningen.

31 januari 2017

Kortom, risico’s die u wilt voorkomen. Zorg daarom dat u uw jaarrekening over het boekjaar/kalenderjaar 2015 vóór 31 januari 2017 deponeert bij de Kamer van Koophandel.

Tip

Let op: door de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de uitsteltermijn voor het deponeren van de jaarrekening met 1 maand verkort. Voor de jaarrekening van 2016 geldt dat deze uiterlijk 31 december 2017 dient te zijn gedeponeerd, ervan uitgaande dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. Mocht er sprake zijn van een gebroken boekjaar dan gelden er andere termijnen.

Wees aldus scherp op de termijnen die aan de deponeringsplicht worden gesteld.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.