Help! Een concurrent gaat aan de haal met mijn verpakking en etikettering

Als productiebedrijf kunt u tijdens het productieproces tegen verschillende juridische hordes aanlopen. In onze campagnereeks 'juridisch advies aan de lopende band' nemen we 5 veelvoorkomende juridische hordes onder de loep. Wij helpen u deze te overwinnen.

Uw marketing- en ontwerpafdeling is druk in de weer geweest om voor uw nieuwe product een aansprekende verpakking te ontwerpen, met bijhorend etiket. Trots introduceert uw organisatie dit nieuwe product inclusief verpakking en etiket in de markt, met succesvolle verkopen tot gevolg. Enkele weken later moet u echter constateren dat uw concurrent haar product in bijna dezelfde verpakking en etikettering op de markt aan het brengen is. Wat nu? Niels van den Bogaard geeft zijn advies in dit artikel voor de campagnereeks 'juridisch advies aan de lopende band'.

#productie

Datum:  01 december 2022

Geschreven door:  Niels van den Bogaard

Leestijd:  +/- 2 minuten

Het auteursrecht op verpakkingen en etikettering

In Nederland kennen we het auteursrecht, dat is geregeld in de Auteurswet (een leuk weetje: de Auteurswet is een tijdelijk bedoelde wet uit het jaar 1912). Hieruit volgt een uitsluitend recht voor de maker van een werk om dat openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit auteursrecht komt toe aan de maker van het werk, en wel vanaf het moment dat hij het werk gemaakt heeft. Het recht ontstaat vanzelf, er zijn geen formaliteiten nodig om auteursrecht te krijgen. U hoeft een auteursrecht dus nergens aan te vragen of te registreren, enkel voldoende originaliteit is vereist.

Als uw marketing- en ontwerpafdeling derhalve voldoende creatief is geweest, en u in uw arbeidsovereenkomsten hebt vastgelegd dat rechten van intellectuele eigendom (waaronder het auteursrecht) toekomen aan u als werkgever, heeft u daarmee aanspraak op dit exclusieve recht.

De inbreuk op het auteursrecht

Het hebben van een auteursrecht is echter pas de eerste horde die u heeft te nemen. Net zo belangrijk is de vraag of er sprake is van een inbreuk op uw auteursrecht. Voor de beantwoording van die vraag is het doorslaggevend of de totaalindruk van in dit geval de verpakking en het etiket, overeenstemt. Hierbij zijn de auteursrechtelijk beschermde elementen van uw verpakking en etiket bepalend. Belangrijk om daarbij te realiseren is dat aan een bepaalde stijl geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, het gaat echt om de feitelijk bepaalde en ingevulde totaalindruk.

Slaafse nabootsing

Overigens kennen we in Nederland ook nog het leerstuk van de Slaafse Nabootsing. Dat houdt in dat een product weliswaar geen inbreuk maakt op het auteursrecht, maar dermate overeenstemt dat het openbaar maken en verspreiden ervan onrechtmatig is tegenover de auteursrechthebbende. Hierbij wordt gekeken naar het verwarringsgevaar van het product bij het relevante publiek. Wordt de gemiddelde koper van uw product in verwarring gebracht door het etiket en verpakking of wel denken zij dat het product van uw concurrent van u is? Als dat het geval is, kunt u actie ondernemen. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u adviseren welke actie nodig is.

Al met al ziet u daarin genoeg aanknopingspunten. Uw concurrent heeft uw verpakking en etiket nagenoeg één-op-één gekopieerd. Dat gaat zomaar niet.

De handhaving van het auteursrecht

Zoals gemeld heeft u als maker van een werk een exclusief recht. Dit betekent dat u in die zin het alleenrecht heeft op openbaar maken en verveelvoudigen van de verpakking en het etiket. U kunt uw concurrent hierop aanspreken en vorderen dat hij de verkoop en verdere verspreiding van het product, althans van het product in die verpakking en met dat etiket, staakt en gestaakt houdt. Daarnaast kunt u schade vorderen. Ditzelfde geldt voor wat betreft de eerdergenoemde Slaafse Nabootsing. Ook uit dien hoofde kunt u actie ondernemen.

Eind goed al goed

Naar aanleiding van uw gerechtvaardigde optreden kiest uw concurrent eieren voor zijn geld en stopt met het voeren van de gelijkende verpakking en etiket. Uw product in zijn aansprekende verpakking en etikettering is voor dit moment veiliggesteld.


Blijf scherp

Maar wat nu? Uw concurrent besluit om een aan uw bedrijfsnaam en logo gelijksoortige naam en logo te gaan voeren! Hoe nu verder? Dat is voor een volgend artikel, maar stel hieronder uw vraag aan Niels van den Bogaard. Hij helpt u graag verder.

Contact

Meer over dit onderwerp: