Niels AR500497

Niels van den Bogaard

Uw business en interessante inhoudelijke vragen, daar loopt Niels graag hard voor. En daarbij gaat hij ver. Kan zomaar zijn dat het winnende idee hem te binnen schiet als hij in het weekend door de Nijmeegse bossen rent.

Waarom Niels voor dit vak heeft gekozen? ‘Het is een prachtig en waardevol ambacht met een unieke combinatie van cliëntgericht handelen, juridische inhoud en ondernemersvrijheid.’ Zo! Geen woord teveel en doeltreffend, dat is Niels ten voeten uit.

En u, waarde klant, bent een belangrijke andere reden voor het feit dat Niels zich in het vak en bij ons thuis voelt. Uw business en interessante inhoudelijke vragen, daar loopt hij graag hard voor. En daarbij gaat hij ver. Kan zomaar zijn dat het winnende idee hem te binnen schiet als hij in het weekend door de Nijmeegse bossen rent.

Recente dossiers

 • Adviseren, onderhandelen, opstellen en procederen over IT-overeenkomsten
 • Adviseren en ondersteunen van transportorganisatie bij conflicten met toeleveranciers
 • Opstellen van contracten voor de in- en verkoop van goederen en (IT-)diensten in internationale context
 • Begeleiden van auteurs- en merkrechtkwesties
 • Opstellen van franchise- distributie- en agentuurovereenkomsten, alsmede het adviseren, begeleiden en onderhandelen hierover met de betreffende (internationale) stakeholders
 • Cliënten adviseren over hoe de onderhandeling te voeren met betrekking tot het sluiten van koop- en dienstenovereenkomsten
 • Opstellen algemene in- en verkoopvoorwaarden van goederen, software, diensten etc.Adviseren over de juridische werkwijze (i.k.v. risico-mitigatie) van in- en verkoopafdelingen
 • Opstellen formats van overeenkomsten ten behoeve van de inkoop en verkoop van goederen en diensten
 • Onderhandelen over schadevergoeding en de nakoming van afspraken
 • Opstellen aktes voor de overdracht van rechten van Intellectuele eigendom
 • Opstellen licentieovereenkomsten
 • Opstellen gebruikersvoorwaarden van applicaties en platformen
 • Opstellen samenwerkingsovereenkomsten
 • Indien nodig procederen (eerste aanleg en/of hoger beroep) en het inzetten van bijvoorbeeld beslaglegging om het recht voor cliënten te halen

Geregistreerd in het register van de Nederlandse orde van advocaten

 • Verbintenissenrecht
 • Intellectuele eigendomsdrecht
Op grond van deze registratie is Niels van den Bogaard verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Actualiteiten Niels

Alle publicaties, video’s en podcasts door Niels