Het is zover: de Autoriteit Persoonsgegevens legt een dwangsom op!

Theodoor Gilissen Bankiers (TGB) (sinds kort InsingerGilissen Bankiers) heeft een dwangsom van €48.000 moeten betalen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De bank werkte niet mee aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens. Hiermee handelde TGB in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Datum:  14 augustus 2018

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

Theodoor Gilissen Bankiers (TGB) (sinds kort InsingerGilissen Bankiers) heeft een dwangsom van €48.000 moeten betalen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De bank werkte niet mee aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens. Hiermee handelde TGB in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De klant in kwestie verzocht om een overzicht van de persoonsgegevens die de bank van hem had, wat de herkomst was van deze gegevens en met wie deze gegevens werden gedeeld. Toen TGB de klant geen inzage gaf in zijn persoonsgegevens, diende de advocaat van de klant een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het – zonder grondslag – weigeren van een inzageverzoek van een betrokkene is namelijk, zoals benoemd, in strijd met de AVG.

Na onderzoek heeft de AP de bank twee maanden te tijd gegeven om de klant alsnog inzage te geven in de gevraagde persoonsgegevens en heeft daarbij een last onder dwangsom opgelegd. Elke week dat TGB niet volledig voldeed aan het verzoek om inzage moest de bank €12.000 betalen, met een maximum van €60.000. Uiteindelijk heeft TGB vier weken ‘te laat’ de verzochte gegevens aan de klant verstrekt. De bank heeft daarom €48.000 aan dwangsommen moeten betalen aan de AP.

Privacyrechten voor iedereen

Onder de AVG hebben mensen – naast het recht op inzage - verschillende mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde gegevensverwerking, het recht om persoonsgegevens over te dragen en het recht om vergeten te worden. Als organisatie moet u ervoor zorgen dat op de juiste manier gehoor kan worden geven aan verzoeken van betrokkenen die hun privacyrechten willen uitoefenen. Kan uw organisatie aan deze verplichting voldoen? Zo niet, dan denken wij graag met u mee. Bel of mail ons gerust: Valerie Lipman en Annemarie van Woudenberg.

U kunt het nieuwsbericht van de Autoriteit Persoonsgegevens hier lezen.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.