Innoveren loont

Er bestaan verschillende regelingen om het investeren in uitvindingen te stimuleren. De bekendste is het octrooi (patent), dat een monopolie geeft op het gebruik van de uitvinding. De uitvinder kan anderen verbieden zijn uitvinding toe te passen. Hij kan dit ook toestaan in ruil voor een vergoeding

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Er bestaan verschillende regelingen om het investeren in uitvindingen te stimuleren. De bekendste is het octrooi (patent), dat een monopolie geeft op het gebruik van de uitvinding. De uitvinder kan anderen verbieden zijn uitvinding toe te passen. Hij kan dit ook toestaan in ruil voor een vergoeding. De octrooihouder kan zijn investeringen zo (gedeeltelijk) terugverdienen. Daarnaast kan via de Speur- en Ontwikkelingswerk-regeling (S&O-regeling) een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (vergelijkbaar met research & development) fiscaal worden gecompenseerd.

Om de innovatie verder te bevorderen kunt u sinds 1 januari 2007 in aanmerking komen voor toepassing van de zogenoemde Octrooibox. Hierbij geldt in de vennootschapsbelasting een verlaagd tarief van 10 in plaats van 25,5% voor opbrengsten, verminderd met bepaalde kosten, die u behaalt uit na 31 december 2006 verleende octrooien. Opbrengsten kunnen bestaan uit ontvangen royalty’s, winsten uit verkoop van geoctrooieerde uitvindingen, of uit verkoop van een octrooi. Toepassing van dit lage tarief was voorheen alleen mogelijk bij voordelen tot €400.000.

Sinds 1 januari 2010 is de Octrooibox verruimd, waardoor deze aantrekkelijker wordt voor ondernemingen die zich bezighouden met innovatie. De Octrooibox geldt nu ook voor inkomsten die zonder octrooi uit innovaties zijn verkregen. De naam is daarom veranderd in Innovatiebox. Bedrijven die met of zonder octrooi aantoonbare speur- en ontwikkelingskosten maken, kunnen onder voorwaarden profiteren van het lagere vennootschapsbelastingtarief. Het belastingtarief is bovendien verlaagd tot slechts 5%. Ook is het plafond van  €400.000 weggenomen.

Aan toepassing van het belastingtarief is een aantal voorwaarden verbonden. Zo is nog steeds vereist dat aan u een octrooi is verleend, óf dat u in bezit bent van een zogenaamde S&O-verklaring van het Ministerie van Economische Zaken.

Houdt uw onderneming zich op enige manier bezig met innovatie, dan loont het zeker de moeite na te gaan of u voor het gunstige belastingtarief in aanmerking komt. Misschien is de S&O-regeling van toepassing, of kan het (alsnog) octrooieren van een uitvinding de moeite waard zijn.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.