Linken kan link zijn

Of en wanneer het is toegestaan een afbeelding van een andere website te kopiëren en te gebruiken voor je eigen website is al in een eerdere Juridische Vraagbaak aan de orde gekomen. Conclusie was dat het kopiëren van een afbeelding naar je eigen website zonder toestemming van de maker niet is toegestaan, omdat daarmee inbreuk wordt gemaakt op zijn of haar auteursrecht. Ga daarom altijd na wie de rechthebbende is van een bepaalde afbeelding en toestemming te vragen voordat je de afbeelding kopieert. Het plaatsen van een link naar bijvoorbeeld een afbeelding is als gezegd wel toegestaan, zonder dat daarvoor toestemming hoeft te worden gevraagd. Ook het plaatsen van een link is echter niet altijd zonder risico’s.

Datum:  23 december 2016

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Of en wanneer het is toegestaan een afbeelding van een andere website te kopiëren en te gebruiken voor je eigen website is al in een eerdere Juridische Vraagbaak aan de orde gekomen. Conclusie was dat het kopiëren van een afbeelding naar je eigen website zonder toestemming van de maker niet is toegestaan, omdat daarmee inbreuk wordt gemaakt op zijn of haar auteursrecht. Ga daarom altijd na wie de rechthebbende is van een bepaalde afbeelding en toestemming te vragen voordat je de afbeelding kopieert. Het plaatsen van een link naar bijvoorbeeld een afbeelding is als gezegd wel toegestaan, zonder dat daarvoor toestemming hoeft te worden gevraagd. Ook het plaatsen van een link is echter niet altijd zonder risico’s.

Door het plaatsen van een link wordt verwezen naar bepaalde content op een bestaande website. Het plaatsen van een link is dan ook in beginsel toegestaan. Maar dan alleen als de content al openbaar was en toegankelijk was voor alle internetgebruikers. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer de content zich bevindt op een website die enkel na inloggen bereikbaar is.

Geenstijl.nl

Als voorbeeld van een recente kwestie over het plaatsen van links kan worden gekeken naar een procedure tussen de website Geenstijl.nl aan de ene kant en de uitgeverij van Playboy, Sanoma, aan de andere kant. Op Geenstijl.nl waren links geplaatst naar andere websites, waarop foto’s te zien waren die van Britt Dekker waren gemaakt voor het tijdschrift Playboy. De foto’s waren op het moment van het plaatsen van de links nog niet verschenen in het tijdschrift. De fotograaf had aan uitgeverij Sanoma het uitsluitende recht verleend om de foto’s in het tijdschrift te publiceren. De redactie van Geenstijl.nl had echter via anonieme bron een e-mail met een link naar de foto’s ontvangen en die geplaatst op haar website. Uitgeverij Sanoma heeft Geenstijl.nl vervolgens verzocht de link te verwijderen, maar daaraan werd niet voldaan.

Sanoma is daarom een procedure gestart, waarin werd gesteld dat Geenstijl.nl door het plaatsen van de links onder andere inbreuk maakte op het auteursrecht van de fotograaf. Door het Europese Hof van Justitie werd geoordeeld dat er inderdaad sprake kan zijn van een inbreuk op auteursrechten wanneer de link leidt naar ‘illegale’ content, zoals de foto’s van Britt Dekker. De foto’s van Britt Dekker waren immers zonder toestemming van de fotograaf op de oorspronkelijke website gepubliceerd.

Aangezien het internet een belangrijke bron is voor uitwisseling van meningen en informatie, wordt wel met een aantal factoren rekening gehouden voordat een inbreuk op auteursrechten wordt aangenomen. Het is namelijk vaak lastig om na te gaan of de inhoud van een website illegaal is of dat de auteursrechthebbende toestemming heeft gegeven voor publicatie van zijn werk.

Winstoogmerk

Wanneer een link wordt geplaatst, zonder dat degene die de link plaatste daarbij een winstoogmerk heeft, moet er rekening worden gehouden met het feit dat deze persoon niet wist en redelijkerwijs ook niet kon weten dat de link verwijst naar illegale content. In dat geval zal waarschijnlijk geen inbreuk worden aangenomen. Dat is anders wanneer degene die de link plaatste wel wist of had moeten weten dat daarmee werd verwezen naar illegale content.

Indien de link wordt geplaatst met een winstoogmerk gelden strengere eisen. In dat geval wordt verwacht dat er voorafgaand aan de plaatsing wel enig onderzoek wordt verricht. Er wordt vervolgens vanuit gegaan dat degene die de link plaatste wist dat het ging om een verwijzing naar illegale content. Om te voorkomen dat een inbreuk op auteursrechten wordt aangenomen zal degene die de link plaatste moeten bewijzen dat hij of zij het niet wist.

Linken kan dus link zijn

Net als bij het kopiëren van een website van een andere website, geldt dus ook dat het bij het plaatsen van een link van belang is om te bekijken of de content waarnaar wordt gelinkt auteursrechtelijk beschermd is en of de maker toestemming heeft gegeven voor publicatie, alvorens daarvan gebruik te maken. Als je dat niet doet, en er blijkt sprake te zijn van illegale content kan er sprake zijn van een inbreuk op auteursrechten en moet je mogelijk een schadevergoeding betalen. Met name als je bij het plaatsen van de link een winstoogmerk hebt is het opletten geblazen!

Deze pagina is op 16 augustus 2023 voor het laatst bijgewerkt.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.

<a href="/contact" class="btn btn--primary margin-bottom-2x sal-animate" data-sal="slide-up" data-sal-duration="850" data-sal-delay="0" data-sal-easing="ease-in-out">Neem contact op</a>