Meer tijd aan de WIEG; aanvullend geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020

Voorheen kregen partners na de geboorte van een kind slechts twee dagen verlof. Het geboorteverlof werd daarom vorig jaar al uitgebreid naar een week. Vanaf 1 juli 2020 is het geboorteverlof nog verder uitgebreid en kunnen partners naast de week verlof aanvullend geboorteverlof opnemen.

Datum:  10 juli 2020

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

Voorheen kregen partners na de geboorte van een kind slechts twee dagen verlof. Het geboorteverlof werd daarom vorig jaar al uitgebreid naar een week. Vanaf 1 juli 2020 is het geboorteverlof nog verder uitgebreid en kunnen partners naast de week verlof aanvullend geboorteverlof opnemen.

Dat betekent dat partners in het eerste half jaar na de geboorte een kraamverlof van maximaal 5 weken kunnen opnemen. Tijdens dat verlof ontvangen zij een uitkering van 70% van hun laatstverdiende loon (tot aan 70% van het maximum dagloon). Op deze manier kunnen partners meer zorgtaken vervullen na de geboorte van het kind.

De nieuwe regeling rondom geboorteverlof is vastgelegd in de Wet invoering extra geboorteverlof, afgekort tot – hoe toepasselijk – WIEG.

Voorwaarden

De partner moet de verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een partner eerst het geboorteverlof van een week opneemt. Pas daarna kan de partner het aanvullende geboorteverlof opnemen van 5 weken. Ook moet de partner het verlof in hele weken aanvragen en niet per dag. Uiteraard kan daarvan in overleg worden afgeweken. Ook is het geen verplichting voor de partner om het volledige geboorteverlof op te nemen.

Aanvullend geboorteverlof aanvragen

Partners kunnen het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij de werkgever. Minimaal 4 weken voor de aanvang van het geboorteverlof, moet de partner de aanvraag bij de werkgever indienen. De partner dient dit schriftelijk te doen, dus per brief of e-mail. De werkgever betaalt de partner tijdens het verlof ten minste 70% van het maximale dagloon. De werkgever kan dit vervolgens vergoed krijgen van het UWV. Uiteraard mag je als werkgever ook meer loon doorbetalen tijdens het geboorteverlof. Het kan zijn dat de cao dat ook verplicht. Het UWV vergoedt echter maximaal 70% van het maximum dagloon.

Als werkgever kun je namens de partner de uitkering voor het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij het UWV. Dit kan vanaf 4 weken voor het aanvullende geboorteverlof tot 4 weken na de laatste verlofdag.

Indien er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag je als werkgever het verlof van de werknemer tot 2 weken van tevoren nog veranderen. Daarbij kun je als werkgever bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen aan de partner. Dat mag uiteraard alleen in overleg met de partner.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.