Meer winst door vastlegging intellectueel eigendom

Begin deze maand lanceerde staatsecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens diverse overheden de campagne ‘Intellectueel eigendom: de kroon op je werk’. Met deze campagne worden ondernemers gewezen op groeikansen door het vastleggen van hun intellectueel eigendom.

Datum:  20 april 2021

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

In april 2021 lanceerde de toenmalige staatsecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens diverse overheden de campagne ‘Intellectueel eigendom: de kroon op je werk’. Met deze campagne worden ondernemers gewezen op groeikansen door het vastleggen van hun intellectueel eigendom.

Reden voor de campagne is dat uit recent Europees onderzoek is gebleken dat minder dan 5% van de Nederlandse ondernemers hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht (oftewel: intellectuele eigendomsrechten) laat registeren, en dat is een gemiste kans. Door het goed vastleggen en voor zover nodig registeren van intellectuele eigendom kunnen behoorlijke omzetstijgingen worden gerealiseerd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat het vastleggen van intellectuele eigendom kan leiden tot een omzetstijging van 68% voor het MKB en tot 18% voor het grootbedrijf. Zeker voor het MKB biedt een gedegen strategie omtrent intellectuele eigendom dus enorme kansen.

Belang van intellectueel eigendom

Door strategisch gebruik te maken van de mogelijkheden die het intellectuele eigendomsrecht u biedt kunt u bouwen aan bijvoorbeeld de bekendheid van uw naam of merk in de markt, en tegelijkertijd de belangen van uw onderneming waarborgen. Uw onderneming kan groeien en is tegelijkertijd weerbaar tegen mogelijke concurrentie zowel in Nederland als daarbuiten. Uit het hiervoor genoemde onderzoek blijkt dat ondernemingen met een gezonde intellectuele-eigendomsportefeuille beter presteren dan bedrijven die hun intellectuele eigendom niet registreren. Zo blijkt dat:

Valerie Lipman en Joost van Dongen zijn beiden specialisten op het gebied van intellectuele eigendomsrecht en adviseren veel ondernemers op dit gebied. Daarnaast staan zij ook geregeld ondernemers bij wanneer er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of wanneer hun belangen in rechte moeten worden vertegenwoordigd. Nu slechts 9% van de onderzochte MKB-ondernemingen intellectuele eigendomsrechten heeft geregistreerd, is er nog een behoorlijke inhaalslag te maken. Belangrijk dus om na te gaan of u binnen uw onderneming wel alle kansen heeft benut die het intellectuele eigendomsrecht biedt.

Heeft u vragen over de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van uw onderneming? Neem dan contact op met Valerie Lipman of Joost van Dongen.

Deze pagina is op 8 augustus 2023 voor het laatst bijgewerkt.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.