Mijn debiteur biedt een akkoord aan

In insolventieland is het de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) dat de klok slaat. Door de coronacrisis is deze wet in sneltreinvaart ingevoerd. Hieronder ga ik nader in op wat u kunt doen als u als schuldeiser met zo’n WHOA-akkoord wordt geconfronteerd.

Datum:  16 februari 2021

Geschreven door:  Reinier Pijls

Leestijd:  +/- 2 minuten

In insolventieland is het de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) dat de klok slaat. Door de coronacrisis is deze wet in sneltreinvaart ingevoerd. Hieronder ga ik nader in op wat u kunt doen als u als schuldeiser met zo’n WHOA-akkoord wordt geconfronteerd.

WHOA

Sinds 1 januari 2021 is het onder omstandigheden mogelijk zijn om een dwangakkoord aan crediteuren aan te bieden en dat akkoord door de rechtbank te laten homologeren. Het dwangakkoord is dan bindend voor alle schuldeisers. Dat is bijzonder, want dat kon tot nog toe alleen binnen een insolventieprocedure (surseance van betaling, faillissement of wsnp).

Een WHOA-procedure is bedoeld om snel een oplossing te bieden voor een naderend faillissement waarbij de onderneming en de werkgelegenheid kunnen worden gered. Het is daarom een relatief kort traject. Een WHAO-akkoord kan al binnen een paar weken verbindend worden verklaard.

Tegen de homologatie staat géén hoger beroep open: u moet dus goed opletten, voor u het weet bent u aan het akkoord gebonden.

Klagen

De wetgever is duidelijk: you snooze, you lose. Voor schuldeisers geldt gedurende het hele WHOA-traject een klaagplicht. Dat is ingrijpend omdat de rechtbank gedurende de procedure tussentijdse beslissingen mag nemen die voor uw positie als schuldeiser relevant zijn. Denk daarbij aan de klassenindeling, maar ook aan het vaststellen dat het akkoord redelijk is.

Mocht u bezwaren hebben tegen het akkoord, zorg er dan voor dat u uw bezwaren op tijd kenbaar maakt bij de schuldenaar (en/of de Herstructureringsdeskundige). Doet u dat niet, dan kan het zijn dat rechtbank in een later stadium aan uw bezwaren voorbij gaat.

De mogelijkheid om bedrijven met een levensvatbare onderneming te redden

Enerzijds is dit een prachtig instrument om bedrijven met potentie te redden, maar het levert ook een ingrijpende vermindering van de rechten van een schuldeiser op. Het uitgangspunt was namelijk dat een schuldeiser géén genoegen hoeft te nemen met minder dan 100% betaling van zijn vordering. Dat wordt nu dus anders.

Ook zal er géén rechtmatigheidsonderzoek worden verricht. Bestuurders die een schuldenaar mogelijk onbehoorlijk hebben bestuurd, zullen in het een WHOA-procedure in principe niet worden aangesproken door een curator. U moet dat dus zelf doen.

In deze blog zet ik kort op een rijtje wat u als schuldeiser nog kunt ondernemen tegen een WHOA-regeling wanneer u daar niet mee wenst in te stemmen.

Hogere opbrengst

Het uitgangspunt van de WHOA (en andere buitengerechtelijke akkoorden)  is dat schuldeisers een betere verhaalspositie wordt voorgehouden dan in geval van faillissement. Met andere woorden: als u niet instemt, krijgt u een lager (of géén) bedrag uitgekeerd.

In dat kader is het essentieel dat u scherp hebt welke verhaalsmogelijkheden er zijn bij uw schuldenaar. Zijn er bijvoorbeeld nog vermogensbestanddelen in het buitenland? Is er wellicht sprake van verhaal bij de bestuurder in privé? Zijn er onlangs nog zaken verkocht en voor hoeveel?

Klassenindeling

Voordat een WHOA-akkoord zal worden aangeboden, mag de schuldenaar (of de herstructureringsdeskundige die de schuldenaar begeleidt) zijn schuldeisers in klassen in (kunnen) delen.

Deze klassenindeling biedt een eerste kans om als schuldeiser te klagen over het akkoord. Schuldeisers in verschillende klassen, kunnen immers een verschillende regeling aangeboden krijgen.

Een schuldeiser kan op basis van de WHOA bij de rechtbank appelleren tegen de indeling in een bepaalde klasse. Maak daar als schuldeiser gebruik van want: nadat de klassen zijn ingedeeld zal er worden gestemd per klasse.

Als één klasse instemt met het akkoord, kan het akkoord in beginsel worden gehomologeerd. Dat brengt met zich dat een tactische indeling van crediteuren ervoor kan zorgen dat een minderheid aan schuldeisers de weigerende meerderheid kan overstemmen.

Stemmen

De makkelijkste remedie tegen een WHOA-akkoord is tegenstemmen. Zorg ervoor dat u in beeld krijgt wie er nog meer te vorderen hebben van de schuldenaar.

Als er eenmaal ingestemd is (door de meerderheid binnen één of meer klassen), zal de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige het akkoord voorleggen aan de rechtbank voor homologatie.

De schuldeiser kan de rechtbank dan nog vragen het akkoord niet te homologeren.

De rechtbank weigert homologatie slechts in drie gevallen:

  1. De procedurevoorschriften betreffende de aanbieding, de inhoud en de inrichting van het akkoord en de stemprocedure zijn niet correct toegepast;
  2. Het akkoord is onredelijk omdat er schuldeisers of aandeelhouders zijn die door het akkoord in een wezenlijk slechtere positie zouden komen dan bij een faillissement, of
  3. Er is sprake van één van de weigeringsgronden die voor het surseance- en het faillissementsakkoord ook gelden.

Hier zal niet snel sprake van zijn, maar ondenkbaar is het niet.

Zelf WHOA aanvragen

De wet is zo ingericht dat schuldeisers óók een WHOA-procedure kunnen openen. Zie u bij een van u grote klanten dat er slecht wordt betaald en de schulden alleen verder oplopen, dan kan het zinvol zijn om te overwegen om zelf een verzoek tot het openen van een WHOA-procedure in te dienen. Op die manier wordt er (ver) vóór faillissement onderzocht of uw schade zo beperkt mogelijk kan worden gehouden.

Voorkomen is beter dan genezen

Hoe groter uw vordering, hoe vervelender het is als u moet afboeken. Dat geldt in geval van een WHOA-akkoord en zeker in geval van faillissement.

Ik sluit daarom af met de volgende tips:

De WHOA belooft heel wat te gaan veranderen het komende jaar. Wees er scherp op dat u krijgt waar u recht op hebt.

In mijn volgende blog zal in nader ingaan op de mogelijkheid om een contract te wijzigen en over welke rechten de schuldeiser in dat geval heeft.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.