Nieuw idee? Registratie is bewijs!

We hebben allemaal wel eens een idee. Zo’n briljante ingeving waarvan je je afvraagt waarom niemand daar nog op is gekomen. Bij mij blijft het bij hersenkronkels, maar gelukkig leiden veel echt goede ideeën tot mooie nieuwe producten en technieken. Dat proces van idee tot product vergt veel tijd en investeringen

Datum:  21 november 2016

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

We hebben allemaal wel eens een idee. Zo’n briljante ingeving waarvan je je afvraagt waarom niemand daar nog op is gekomen. Bij mij blijft het bij hersenkronkels, maar gelukkig leiden veel echt goede ideeën tot mooie nieuwe producten en technieken. Dat proces van idee tot product vergt veel tijd en investeringen. In tussentijd bestaat natuurlijk het risico dat iemand anders met jouw bedenksel aan de haal gaat, of toevallig datzelfde idee ook aan het ontwikkelen is. Voor bescherming is meer dan een idee nodig. Maar het I-depot is wel een belangrijk middel in deze fase.

Idee: geen bescherming

Een idee, hoe briljant ook, kan niet worden beschermd door bijvoorbeeld een octrooi, of auteursrechten. Een bedenksel is immers nog abstract. We weten nog niet hoe de techniek zal werken of hoe het product eruit komt te zien. Een idee kan tot allerlei heel verschillende producten leiden. We kunnen dan ook niet verbieden dat anderen dat idee oppakken en gaan ontwikkelen tot iets concreets. Bescherming komt pas om de hoek kijken als een idee is uitgewerkt tot iets concreets: bijvoorbeeld een technische oplossing die toepasbaar is en herhaalbaar, of een vorm. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw technisch productieproces, een boek, een nieuwe app, of een mooi design meubel.

Geheimhouden

Tijdens de ontwikkelingsfase van een nieuw product of een nieuwe techniek bestaat het risico dat anderen ermee aan de haal gaan. Het is dus heel belangrijk om alles geheim te houden. Zorg voor een geheimhoudingsverklaring van alle partijen waarmee wordt gesproken en vergeet niet een verplichting tot geheimhouding op te leggen aan het personeel of ingehuurde krachten. Iemand die echt kwaad wil, kun je niet tegenhouden. Maar overtreding van een dergelijke contractuele verplichting kan wel tot een verplichting leiden om de schade te vergoeden die hieruit voortvloeit.

Vastleggen in i-depot

Je kunt jouw concept, ontwerp of andere vertrouwelijke informatie ook registreren. Dat kan via een zogenoemd i-depot, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Hiermee kun je allerlei zaken vastleggen, zoals een ontwerp, een protoype, een scenario voor een film, een format, een recept, tekeningen, vertrouwelijke bedrijfsinformatie en knowhow etc.

Registratie door een I-depot geeft geen bescherming. Maar wat zijn dan de voordelen?

Voordelen i-depot

Het nummer van het i-depot kan in de geheimhoudingsovereenkomst worden opgenomen. Als die geheimhouding dan wordt geschonden, kun je bewijzen welke informatie geheim moest worden gehouden. Jouw contractpartner kan dan niet beweren dat die informatie niet geheim was.

De registratie wordt bovendien voorzien van de datum waarop het i-depot is geregistreerd. Hiermee kun je bewijzen dat jouw concept of vinding op een bepaalde datum al bestond. Stel dat je jouw idee verder uitontwikkelt tot een product. Als iemand anders jouw product nabootst en beweert dat jij het hebt nagemaakt, kun je bewijzen dat jij het idee al eerder had en dat je het niet hebt afgekeken. Hoe concreter de informatie in het i-depot is, hoe sterker natuurlijk het bewijs. En als iemand er met jouw uitvinding vandoor gaat en hiervoor octrooi aanvraagt, kun je het i-depot gebruiken om dit octrooi op te eisen. Ook hier geldt dat de uitvinding dan wel voldoende concreet in het i-depot moet zijn beschreven. Zelfs voor producten en technieken die al helemaal uitgewerkt zijn, maar waarvoor nog geen bescherming is aangevraagd, is een i-depot dus een heel handig middel.

I-depot: idee blijft geheim

Een i-depot blijft geheim, dus je loopt niet het risico dat je geen bescherming meer kunt krijgen door bijvoorbeeld een octrooi. Voor het verkrijgen van een octrooi (ook wel patent genoemd) is namelijk nodig dat de uitvinding nieuw en origineel is en nog nergens is geopenbaard. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ontwikkelt momenteel ook een mogelijkheid om een i-depot wel geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Dat kan handig zijn als je wilt kunnen aantonen wanneer jouw product voor het eerst in Europa aan het publiek is geopenbaard. Dat is namelijk een vereiste om een beroep te kunnen doen op de bescherming van een niet geregistreerd Gemeenschapsmodel.

I-depot: wat kost dat?

Het i-depot is vergelijkbaar met de wel bekende dagstempel van het belastingkantoor, of met een akte van de notaris. Het voordeel van het i-depot is dat niemand kan beweren dat je iets later hebt aangepast. Het i-depot wordt namelijk bewaard bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en kan niet meer veranderd worden. De kosten zijn ook veel lager dan die van een notaris: voor € 37 wordt jouw idee 5 jaar al bewaard. Die termijn kun je telkens verlengen. Sinds 26 september 2016 kan ook jouw adviseur, zoals een gemachtigde of een advocaat, een i-depot namens jou indienen en het i-depot voor jou beheren. Zij kunnen ook helpen om te bepalen wat het beste geregistreerd kan worden.

Deze pagina is op 16 augustus 2023 voor het laatst bijgewerkt.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.