Onderwijs en privacy

Ook onderwijsinstellingen moeten aan de slag met het ‘privacy-proof’ maken van hun organisatie. Daarom hebben de PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet de handen ineen geslagen en een handreiking uitgebracht voor het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (hierna: FG) in het onderwijs. 

Datum:  30 januari 2018

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

Ook onderwijsinstellingen moeten aan de slag met het ‘privacy-proof’ maken van hun organisatie. Daarom hebben de PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet de handen ineen geslagen en een handreiking uitgebracht voor het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (hierna: FG) in het onderwijs.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten schoolbesturen voor 25 mei 2018 een FG hebben aangesteld. Deze FG moet toezicht houden op de naleving van de AVG en de privacy van leerlingen, werknemers en derden waarborgen. In de handreiking wordt toegelicht waarom het aanstellen van een FG voor schoolbesturen verplicht is. Ook worden in de handreiking handvatten geboden voor het aanstellen van een FG en wordt uitgelegd wat de verantwoordelijkheden van de FG zijn. Indien een schoolbestuur geen FG wil aanstellen, omdat zij meent op grond van de AVG daartoe niet verplicht te zijn, dan moet het schoolbestuur dat besluit schriftelijk motiveren.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Pauline, Valerie of Annemarie.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.