Temperaturen of testen als toegangspas?

We werken in Nederland inmiddels al weer geruime tijd massaal thuis, maar dat is natuurlijk niet in iedere branche mogelijk. Bedrijven, onder meer in de productiebranche, zoeken daarom naar oplossingen om toch op een veilige manier op locatie aan het werk te blijven. Zo zijn er bedrijven die bij de ingang de temperatuur van bezoekers en werknemers meten. Ook kan worden gedacht aan het afnemen van een sneltest. Maar hoe zit dat eigenlijk, met het oog op de privacywetgeving?

Datum:  16 december 2020

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

We werken in Nederland inmiddels al weer geruime tijd massaal thuis, maar dat is natuurlijk niet in iedere branche mogelijk. Bedrijven, onder meer in de productiebranche, zoeken daarom naar oplossingen om toch op een veilige manier op locatie aan het werk te blijven. Zo zijn er bedrijven die bij de ingang de temperatuur van bezoekers en werknemers meten. Ook kan worden gedacht aan het afnemen van een sneltest. Maar hoe zit dat eigenlijk, met het oog op de privacywetgeving?

Van belang is allereerst vast te stellen dat zowel het opmeten van een temperatuur als het afnemen van een sneltest leiden tot gegevens omtrent de gezondheid van een persoon. De verwerking van dergelijke bijzondere persoonsgegevens is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in veel gevallen niet toegestaan. Een gegeven zoals een lichaamstemperatuur is echter alleen een persoonsgegeven, als deze te herleiden is tot een specifieke persoon. De AVG is niet van toepassing als de temperatuur alleen wordt afgelezen en niet wordt opgeslagen in een bepaald bestand. Daarbij is dan wel vereist dat de meting niet automatisch plaatsvindt door bijvoorbeeld een warmtecamera en niet tot gevolg heeft dat automatisch poortjes opengaan. Een thermometer plaatsen bij de ingang, waar bezoekers zelf hun temperatuur mee kunnen meten, is dus in principe toegestaan, als de gegevens niet worden opgeslagen.

Naast temperaturen (waarvan de effectiviteit overigens nog ter discussie staat), zou ook een sneltest mogelijkheden kunnen bieden om een veilige bedrijfslocatie zoveel mogelijk te garanderen. Hierbij is allereerst van belang dat een sneltest alleen mag worden afgenomen door een zorgprofessional. Verder geldt ook hier dat de AVG niet van toepassing is, als de uitslag van de sneltest alleen wordt afgelezen en niet wordt opgeslagen en een en ander niet geautomatiseerd plaatsvindt.   

Wilt u de gegevens van een temperatuurcheck of sneltest wel opslaan? Dan is daar in beginsel toestemming voor nodig. Deze toestemming moet wel in vrijheid kunnen worden gegeven. Denk aan een bezoeker van een bedrijfslocatie, die ermee instemt dat zijn of haar temperatuur wordt gemeten. In de relatie tussen een werkgever en een werknemer kan echter niet in vrijheid toestemming worden gegeven. Lees in dit verband ook het artikel “Commerciële coronatest voor werknemers; een uitkomst?” en “Temperatuur update – werkgevers opgelet”. Zowel het opmeten van temperaturen als het aflezen van resultaten van een sneltest kunnen een mogelijke oplossing bieden voor het creëren van een veilige bedrijfslocatie. Belangrijk is daarbij wel de privacyregelgeving in acht te nemen, maar laten we hopen dat dit soort maatregelen niet al te lange tijd meer nodig zijn…


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.