Temperatuur update – werkgevers opgelet!

In de strijd tegen corona op de werkvloer is al een aantal keer geschreven over de (on)mogelijkheid om werknemers te temperaturen. Ondanks dat niet helemaal duidelijk is of en in hoeverre dit is toegestaan, blijken in de praktijk werkgevers regelmatig de temperatuur van hun werknemers te meten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is naar aanleiding van deze trend een onderzoek gestart.

Datum:  14 december 2020

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

In de strijd tegen corona op de werkvloer is al een aantal keer geschreven over de (on)mogelijkheid om werknemers te temperaturen. Zie hierover onder meer het artikel van mijn collega Annemarie van Woudenberg: “Commerciële coronatest voor werknemers; een uitkomst?

Ondanks dat niet helemaal duidelijk is of en in hoeverre dit is toegestaan, blijken in de praktijk werkgevers regelmatig de temperatuur van hun werknemers te meten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is naar aanleiding van deze trend een onderzoek gestart. Zij heeft bij twee werkgevers onderzoek gedaan naar hun manier van temperaturen van werknemers om te beoordelen of dit in overeenstemming is met de privacywetgeving. Op 26 november 2020 heeft de AP in een nieuwsbericht bekendgemaakt dat de conclusie is dat de onderzochte werkgevers de privacywetgeving schenden.

Toestemming onvoldoende

De werkgevers schenden de privacywetgeving, doordat ze toestemming vragen aan hun werknemers. Toestemming is in principe een geldige grondslag op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens. Er wordt echter de eis aan gesteld dat de toestemming in vrijheid is gegeven en dit kan in de relatie tussen een werkgever en werknemer niet. De werknemer heeft namelijk geen gelijkwaardige positie ten opzichte van zijn werkgever, waardoor hij zich verplicht kan voelen de toestemming te verlenen.

Daarnaast verbond een van de werkgevers nadelige gevolgen aan het weigeren te geven van toestemming. Dit leidt natuurlijk zeker tot een gedwongen toestemming, waardoor al helemaal niet wordt voldaan aan de eis van in vrijheid gegeven toestemming.

De AP zegt op termijn opnieuw te controleren of deze werkgevers de manier van temperaturen hebben aangepast op een manier die wel in overeenstemming met de AVG is.

Wat kan wel?

Toestemming is dus geen geldige grondslag voor het temperaturen. Dit betekent echter niet dat temperaturen nooit mogelijk is. Een mogelijkheid is dat het temperaturen vrijwillig plaatsvindt – bijvoorbeeld doordat werknemers in een kleedkamer de mogelijkheid hebben zelfstandig hun temperatuur te meten en daar gevolgen aan te verbinden – of wanneer de temperatuur slechts wordt afgelezen en verder op geen enkele manier verwerkt wordt. In beide gevallen is de AVG niet van toepassing, omdat de temperatuur (het persoonsgegeven) niet wordt opgeslagen of anderszins (automatisch) verwerkt wordt.

Conclusie

Het onderzoek van de AP leert ons dat het vragen van toestemming op geen enkele wijze kan leiden tot het rechtmatig temperaturen van werknemers. Het onderzoek en het nieuwsbericht geven echter ook goed nieuws; namelijk dat de AP er van uit gaat dat een manier van temperaturen bestaat die wél in overeenstemming is met de privacywetgeving. Wij denken graag met u mee welke manier dat is.

De AP heeft ten slotte toegezegd te blijven controleren op het temperaturen. Werkgevers, denk dus goed over na over het temperaturen voordat het volgende onderzoek van de AP bij u plaatsvindt!


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.