Vertrouwelijke informatie per ongeluk gedeeld? De wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt uitkomst!

Eind 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Dat deze wet een grote meerwaarde kan hebben en dat daarmee fouten (ja ook van advocaten) kunnen worden rechtgezet, bewijst de volgende recente uitspraak van de rechtbank Gelderland van 30 april 2019.

Datum:  20 mei 2019

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Eerder berichtten mijn collega’s Valerie Lipman en Reinier Pijls al over de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die eind 2018 in werking is getreden. Dat deze wet een grote meerwaarde kan hebben en dat daarmee fouten kunnen worden rechtgezet, bewijst de volgende recente uitspraak van de rechtbank Gelderland van 30 april 2019.

In de kwestie die aan de rechtbank werd voorgelegd, was per ongeluk geheime informatie gedeeld met een wederpartij. Gelukkig bood de Wet bescherming bedrijfsgeheimen uitkomst.

Wat was er gebeurd?

Een bedrijf dat handelt in partijen schone en verontreinigde grond, heeft een grote partij zand ingenomen en laten reinigen. Een door dit bedrijf ingeschakeld onderzoeksbureau constateert na onderzoek dat het zand vervuild is, waarna het zand opnieuw wordt gekeurd. Bij deze herkeuring worden geen afwijkingen geconstateerd en het zand wordt door het onderzoeksbureau als schoon aangemerkt.

De grond is vervolgens geleverd aan een gemeente voor de aanleg van nieuwbouwwijken. Na enige tijd raakt de gemeente bekend met het eerste onderzoek, waarna meer onderzoeken volgen. Ook verzoekt de gemeente het bedrijf om diverse gegevens over de herkomst van het zand te verstrekken. Het bedrijf zegt dat die gegevens uiterst vertrouwelijk zijn en dat de gegevens kwalificeren als bedrijfsgeheim. Nadat ook de Provincie zich met de zaak bemoeit, gaat het bedrijf overstag en wordt besloten alsnog een deel van de gevraagde gegevens te verstrekken. Het bedrijf laat daarom een e-mail aan de gemeente sturen, met daarin informatie over het zand. In een meegestuurde pdf-bijlage zijn bepaalde nummers en adressen over de herkomstlocaties van het zand onleesbaar gemaakt met witte vlakken.

Deze wijze van vertrouwelijke informatie verbergen had beter gekund, aangezien de gemeente al snel laat weten dat zij de witte vlakken gemakkelijk kon verwijderen, waardoor alle informatie zichtbaar werd. Het bedrijf stelt zich vervolgens op het standpunt dat de gemeente de zichtbaar gemaakte informatie niet mag gebruiken en start een kort geding.

In de procedure stelt de gemeente zich onder meer op het standpunt dat het bedrijf toestemming heeft gegeven de informatie te gebruiken.

De uitspraak van de rechtbank

De rechtbank maakt korte metten met het verweer van de gemeente en oordeelt dat het de gemeente voldoende duidelijk was dat het bedrijf de onleesbaar gemaakte informatie niet aan de gemeente wilde verstrekken. Van toestemming voor het gebruik van de informatie was dus geen sprake is. Ook een aantal andere verweren van de gemeente worden door de rechtbank terzijde geschoven.

De rechtbank volgt het bedrijf in het argument dat het bedrijf niet wenst dat de gemeente beschikt over de herkomstgegevens van de partij zand. Het bedrijf wil namelijk voorkomen dat de gemeente die gegevens deelt met derden, zoals zij kennelijk eerder zou hebben gedaan, waardoor (nog meer) negatieve publiciteit voor het bedrijf ontstaat. De rechtbank verbiedt de gemeente dan ook ieder gebruik van de onleesbaar gemaakte informatie.

Relevantie

Deze kwestie is een mooi voorbeeld van een zaak waarbij de Wet bescherming bedrijfsgeheimen goed van pas kwam (en ja, uiteraard ook van het belang van het op de juiste wijze onleesbaar maken van geheime informatie in documenten).


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.