Wanneer is een bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de BV?

Het kan zo zijn dat een bestuurder van een bv privé aansprakelijk is voor de schulden van de bv. Het feit dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de bv de schuld moet betalen, is echter niet voldoende. Er moeten andere redenen zijn die maken dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt te maken is. Ik zal u uitleggen hoe dit zit.

Datum:  02 februari 2018

Geschreven door:  Reinier Pijls

Leestijd:  +/- 2 minuten

Het kan zo zijn dat een bestuurder van een bv privé aansprakelijk is voor de schulden van de bv. Het feit dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de bv de schuld moet betalen, is echter niet voldoende. Er moeten andere redenen zijn die maken dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt te maken is. Ik zal u uitleggen hoe dit zit.

Het uitgangspunt is dat een bestuurder niet privé aansprakelijk is voor de schulden van zijn of haar bv. De ondernemer moet mogen ondernemen en daar horen risico’s bij. Uit de rechtspraak volgt dat het in sommige gevallen wel zo is. Er moet dan worden  gekeken of de bestuurder, op het moment dat hij een overeenkomst aanging, behoorde te weten dat de bv de schuld niet zou kunnen betalen. Daarnaast moet de bestuurder ook nog persoonlijk een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt, omdat hij de schuld heeft laten ontstaan én bestaan. Dit zijn twee lastige voorwaarden, waarover mijn collega’s en ik u goed kunnen adviseren.

Wat zijn uw kansen?

Er zijn ook andere omstandigheden waaronder u een bestuurder van een wanbetalende bv kunt (laten) aanspreken. Bijvoorbeeld als de bestuurder de bv moedwillig heeft leeggemaakt om uw factuur niet te kunnen betalen, of op een andere manier actief heeft bewerkstelligd dat u uw vordering niet op de bv kunt incasseren. Ook een situatie waarin de bv al haar schuldeisers behalve u betaalt valt hieronder. De hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, heeft een aantal zaken beoordeeld waarin de mogelijkheid is geopend om de bestuurder van een wanbetalende bv privé aan te spreken. Lagere rechters hebben verder invulling gegeven aan die rechtsregels. Bevatte uw laatste jaarrekening oninbare vorderingen van meer dan € 25.000,-? Zit het u niet lekker dat u dat geld niet ontvangt? Kom dan eens een uurtje met mij sparren, dan leg ik de zaak langs de lat die de Hoge Raad heeft gecreëerd en beoordeel ik wat uw kansen zijn. Wellicht is de vordering minder oninbaar dan u denkt!

Malafide ondernemers

Tot slot: Onder veel ondernemers leeft het gevoel dat bestuurders zich vaak verstoppen achter hun bv en daar soms zelfs misbruik van maken. Om te voorkomen dat dit keer op keer gebeurt, is onlangs het bestuursverbod in de wet opgenomen. Hiermee kan malafide ondernemers voor een bepaalde tijd worden verboden om te ondernemen en van daaruit schulden bij derden te veroorzaken. Ook deze regeling wil ik u graag nader toelichten.

Benieuwd wat medeondernemers zouden doen als een bv ook ná een rechtelijk vonnis niet betaalt?
Bekijk de video in #watisuwspraak.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.