Tom AR270922

Tom Teggelaar

Advocaat: Vennootschap en onderneming

Komt u op weg naar uw doelen overnames, joint ventures, financieringsvraagstukken of lastige geschillen, zoals enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer, kort gedingen of overnameconflicten tegen? Met Tom aan uw zijde kunt u uw doel én de weg ernaartoe met gerust hart tegemoet zien.

Aan Tom heeft u een toegankelijke, energieke en gecommitteerde gesprekspartner. Iemand die in een mum van tijd uw positie kan inschatten. Competitief als hij is, koos hij al vroeg in z’n carrière voor de specialisatie Rechtspersonen en Contracteren. Naarmate de materie complexer wordt, voelt Tom zich beter op zijn plek. Hij doet niets liever dan z’n ervaring en juridische know-how inzetten om u te helpen de onderneming op kansrijke koers te houden. Komt u op die route overnames, joint ventures, financieringsvraagstukken of lastige geschillen, zoals enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer, kort gedingen of overnameconflicten tegen? Met Tom aan uw zijde kunt u uw doel én de weg ernaartoe met gerust hart tegemoet zien.

Recente dossiers

CORPORATE LITIGATION

 • Advisering accountantskantoor bij vaststelling van aansprakelijkheid voor verleende fiscale adviezen bij samenstellingsopdracht.
 • Begeleiding aandeelhouderconflict dat heeft geleid tot de exit van een meerderheidsaandeelhouder tevens bestuurder van een middelgrote onderneming actief in de machinebouw voor de agrarische sector.
 • Begeleiding conflict tussen aandeelhouders en bestuurders van een startup op het gebied van clean rooms voor de ontwikkeling van medische producten.
 • Advisering van een concern in de voedingsmiddelenindustrie over diverse vennootschapsrechtelijke aspecten, verplichtingen ten opzichte van leden/aandeelhouders, aansprakelijkheid van toezichthouders en bestuurders, advisering omtrent herstructurering.
 • Advisering van een bestuurder en aandeelhouder in een conflict met de minderheidsaandeelhouder omtrent informatievoorziening, dividendbeleid, besluitvorming en exit.
 • Advisering van een groep aandeelhouders bij een aandeelhoudersgeschil met een projectontwikkelaar in het kader van een grondbank.
 • Advisering van een corporate finance kantoor bij mogelijke aansprakelijkheid naar aanleiding van een uitgebrachte waardering
 • Bijstand van een accountantsorganisatie bij de controle van jaarrekeningen waarbij geschillen bestaan tussen statutair bestuurders van de betreffende onderneming.
 • Bijstand van een producent in de drankenindustrie in de procedure tegen een contractspartij met wie de samenwerking is beëindigd.

FUSIES EN OVERNAMES

 • Advisering van een onderneming op het gebied van communicatietechnologie bij verkoop van de onderneming en een daarmee verband houdend geschil omtrent naleving van een intentieovereenkomst.
 • Begeleiding van een joint-ventureparticipatie (fiftyfifty) in het kader van de ontwikkeling van grondposities voor distributiecentra.
 • Begeleiding van een producent van hightechmachines in de voedingsmiddelenindustrie bij een joint venture en verkoop van de onderneming.
 • Advisering van een softwareonderneming bij de verkoop van de onderneming middels earn out.
 • Begeleiding van de verkoop van een onderneming die actief is in een niche van de transport en logistiek in de entertainmentindustrie.
 • Begeleiding van een overname door een participant in een installatiebedrijf.

RECHTSPERSONENRECHT

 • Advisering van een onderneming op het gebied van koffie en aanverwante producten, begeleiding bij de oprichting van de structuur en begeleiding van commerciële contracten.
 • Advisering van een onderneming in de diervoederindustrie bij de herstructurering van de onderneming in het kader van een ‘debt-for-equity swap’.
 • Advisering van een familiebedrijf bij de opsplitsing van activiteiten, tevens begeleiding van samenwerking met strategische partner in een joint venture onderneming.
 • Advisering van een internetonderneming bij de participatie van diverse aandeelhouders en rondom commerciële contracten.

Geregistreerd in het register van de Nederlandse orde van advocaten

 • Ondernemingsrecht

Subrechtsgebieden:

 • Agentuur en distributie
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies & overnames
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stichtingen

Op grond van deze registratie is Tom Teggelaar verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Mijn specialisaties

Advocaat sinds

 • 2001

Lidmaatschappen

 • Vereniging Corporate Litigation

Nevenfuncties

Opleidingen

 • Nederlands Recht, Radboud Universiteit
 • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (cum laude)
Contact

Actualiteiten Tom

Alle publicaties, video’s en podcasts door Tom