Is uw productiebedrijf klaar voor uitbreiding of een tweede vestiging? Met deze 5 tips versnelt u het proces

Als productiebedrijf kunt u tijdens het productieproces tegen verschillende juridische hordes aanlopen. In onze campagnereeks 'juridisch advies aan de lopende band' nemen we 5 veelvoorkomende juridische hordes onder de loep. Wij helpen u deze te overwinnen.

De zaken gaan goed en uw bedrijf groeit. Het is tijd voor een uitbreiding: bijvoorbeeld een nieuwe productiehal op uw huidige locatie, een extra machinefabriek op een nieuwe locatie of een nieuw datacenter om uw ICT-apparatuur te plaatsen. Bij dit soort uitbreidingen komt vaak meer kijken dan u denkt. U kunt voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan of dat het project vertraging oploopt. In dit blog geef ik 5 tips om het proces te versnellen.

Anne de Jong geeft haar advies in dit artikel voor de campagnereeks 'juridisch advies aan de lopende band'.

#productie
#Omgevingswet
#projectontwikkeling
#stikstof
#duurzaam
#energietransitie

Datum:  24 oktober 2023

Geschreven door:  Anne de Jong

Leestijd:  +/- 2 minuten

1. Controleer het bestemmingsplan/omgevingsplan zorgvuldig

Het is verstandig om tijdens de voorfase van de uitbreidingsplannen goed te kijken naar het bestemmingsplan. Als u voor ogen heeft wat er mogelijk is op een locatie kunt u uw bouwplan zoveel mogelijk in overeenstemming brengen met het bestemmingsplan om onzekerheid te voorkomen. Als uw bouwplan volledig aan het bestemmingsplan voldoet is er sprake van een beperkt toetsingskader en kan de gemeente uw aanvraag niet weigeren.

Als onverhoopt blijkt dat het bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past komt u hier tijdig achter en weet u op welke punten er moet worden afgeweken en welke voorwaarden daarvoor gelden.

Wilt u duidelijkheid of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan? Voor een vaste prijs onderzoeken onze specialisten de mogelijkheden. Neem contact op voor meer informatie over onze Quickscan bestemmingsplan.

2. Bekijk de mogelijkheden om vergunningvrij uit te breiden

Kleine uitbreidingen van uw bedrijf kunnen vergunningvrij zijn. Denk aan het vergroten van een opslagruimte. Ook gedeelten van een bouwplan kunnen vergunningvrij zijn, bijvoorbeeld verbouwwerkzaamheden. De voorwaarden voor vergunningvrij bouwen zijn omschreven in het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Onder de Omgevingswet (vanaf 1 januari 2024) staan de voorwaarden in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en in de bruidsschat. Onder de Omgevingswet vervalt voor sommige activiteiten de vergunningplicht. Als (een gedeelte) van het bouwplan vergunningvrij is, scheelt dit kosten en tijd.

3. Pas de kruimelgevallenregeling toe

Als uw uitbreidingsplannen niet binnen het bestemmingsplan passen, dan kan de ‘kruimelgevallenregeling’ van artikel 4 van bijlage II van het Bor mogelijkheden bieden. Deze regeling maakt het mogelijk om bepaalde uitbreidingen of functieveranderingen met de reguliere (korte) procedure te vergunnen. Dat betekent dat het uitgangspunt vergunningverlening binnen acht weken is. Deze termijn kan onder omstandigheden eenmalig met zes weken verlengd worden.

Als de afwijking niet kan worden gekwalificeerd als een kruimelgeval is er sprake van een uitgebreide vergunningsprocedure. Deze duurt minimaal zes maanden. De kruimelgevallenregeling levert dus aanzienlijke tijdswinst en besparing van kosten op. De naam ‘kruimelgeval’ is misleidend: ook grote uitbreidingen kunnen met deze procedure worden vergund. Voor wat betreft de kruimelgevallenregeling is er vaak meer mogelijk dan u denkt!

4. Beoordeel de stikstofemissie op tijd

Het aspect ‘stikstof’ kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw uitbreidingsplannen. De stikstofemissies van bouw- en bedrijfsactiviteiten kunnen negatieve effecten hebben op natuurgebieden. Het is van belang om na te gaan of het project in de buurt ligt van beschermde natuurgebieden. Een ligging in de nabijheid van een overbelast natuurgebied kan namelijk betekenen dat er maatregelen nodig zijn om negatieve effecten te voorkomen. Dit proces kan complex zijn. Het is dus van belang om dit tijdig in kaart te brengen.

De afgelopen jaren is steeds meer juridische onzekerheid en vertraging in vergunningverlening ontstaan door de stikstofproblematiek. Dit betekent echter niet dat er niets meer mogelijk is. Wij denken graag met u mee om ervoor te zorgen dat uw project doorgang kan vinden.

5. Breng de energiebehoefte in kaart en regel benodigde aansluitingen op tijd

Niet alleen de stikstofproblematiek is een ‘hot topic’. Ook de energietransitie en de daarmee gepaarde krapte op het elektriciteitsnet houdt de gemoederen bezig. Zo kan de realisatie van een netaansluiting langer duren dan gepland. Daarna kan er sprake zijn van een tekort aan capaciteit. Veel gebieden in Nederland kampen met netcongestie. Om vertraging te voorkomen is het van belang om op tijd te beginnen met het regelen van een aansluiting. Indien dan blijkt dat een aansluiting op het elektriciteitsnet niet haalbaar is, kan er in een vroeg stadium gekeken worden naar mogelijke alternatieven zoals batterijopslag, een off grid-oplossing of een virtual power plant.

Ervaart u problemen met de aansluiting op het net of het transport van elektriciteit? Wij denken graag mee in mogelijke oplossingen. Daarnaast kunt u onze webinars over netaansluitingen, netcongestie en alternatieve oplossingen bekijken.

 


Blijf scherp

Het scheelt veel tijd en kosten om goed voorbereid te zijn op een bedrijfsuitbreiding. Door uw plannen af te stemmen op het bestemmingsplan of de kruimelgevallenregeling kunt u sneller een vergunning krijgen. Verder kunt u vertraging voorkomen door op tijd aandacht te besteden aan de aspecten stikstof en energie. Vragen rondom uitbreiding? Anne de Jong staat voor u klaar.

Contact

Meer over dit onderwerp: