Geregistreerd in het register van de Nederlandse orde van advocaten:

  • Ondernemingsrecht
Subrechtsgebieden:
  • Agentuur en distributie
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies & overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen
Op grond van deze registratie is Layla Verhagen verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Mijn specialisaties

Opleidingen

  • 2014-2015 Duale master Onderneming & Recht (max. 10 plekken per jaar), Radboud Universiteit
  • 2012-2014 Bachelor rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit
Contact

Actualiteiten Layla

Alle publicaties, video’s en podcasts door Layla