Specialisten in de Omgevingswet

Net als u, maken wij graag dingen mogelijk.  Als het gaat om de Omgevingswet helpen we u met oplossingen. Wij weten hoe we bouwplannen en gebiedsontwikkelingen kunnen verwezenlijken. We hebben daarbij oog voor de relevante belangen en adviseren proactief over de verschillende routes die we kunnen volgen. Juist in een vroeg stadium van een project is veel winst te behalen en kunnen we risico’s vermijden.

Van toegevoegde waarde voor lopende bouwplannen en ontwikkelingen

Voor de Omgevingswet hebben wij al in een vroeg stadium kennis vergaard en ervaring opgedaan over de gevolgen voor lopende bouwplannen en ontwikkelingen. Omdat we veel ervaring in uw branche hebben, weten we precies waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ook kunnen wij u adviseren over planschade, grondexploitatie en kostenverhaal onder de Omgevingswet en over bijstand bij zienswijzen en beroepsprocedures.

Snel duidelijkheid.

Wilt u juridisch advies, laat het ons weten. U wordt dezelfde (werk)dag teruggebeld door een van onze advocaten die in de Omgevingswet is gespecialiseerd. Met onze kennis en ervaring in uw branche adviseren wij over het beperken van risico’s en dragen actief oplossingen aan. Daarbij zorgen we ervoor dat u in één oogopslag kunt zien wat we u adviseren. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren over de procedure die voor een concreet plan moet worden doorlopen en geven we concrete tips om de procedure te verkorten of vereenvoudigen.

Wij kunnen u het best helpen als we zo vroeg mogelijk bij het plan betrokken zijn. Dan is immers nog ruimte om het plan te boetseren en eventuele risico’s te vermijden.


De Omgevingswet? Blijf scherp

Heeft u behoefte aan advies met betrekking tot uw projecten en de Omgevingswet die binnenkort in werking treedt?
Neem gerust contact op en laat u persoonlijk informeren over gevolgen en mogelijkheden.

Neem contact op