Juuk (1)

Juuk Hulshof

Advocaat: Omgeving en projectontwikkeling

De stabiele, verbindende sparringpartner bij adviestrajecten en procedures over complexe omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en handhavingskwesties.

Niet alleen het klimaat lijkt op hol geslagen, de laatste tijd. Ook nieuwe milieutechnische ontwikkelingen en inzichten volgen elkaar snel op en leiden daardoor telkens tot aangepaste normen en regelgeving. En zoals het klimaat niet ophoudt bij de grens, hebben ook deze ontwikkelingen effect op zowel nationaal als Europees niveau. Kunt u het nog bijbenen? Waarschijnlijk heeft u genoeg andere zaken aan uw hoofd die aandacht verdienen. En dan is het prettig om te kunnen terugvallen op Juuk, want hij heeft dit onderwerp tot zijn specialiteit gemaakt. 

Hij is voor u de stabiele, verbindende sparringpartner bij adviestrajecten en procedures over complexe omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en handhavingskwesties. Daarbij streeft hij altijd naar harmonie, zoals hij dat in z’n vrije tijd achter de piano ook doet. Of er nou pianissimo of forte gespeeld wordt.

Recente dossiers

 • Adviseren over ontwikkeling distributie- en datacentra door heel Nederland
 • Procederen over planschade, met name voor ontwikkelaars waarmee de gemeente planschadeverhaalsovereenkomsten heeft gesloten
 • Procederen over verschillende veehouderijen
 • Procederen en adviseren over windmolen- en zonneparken
 • Adviseren over de verplichting tot gasloos bouwen en het daarbij behorende overgangsrecht
 • Adviseren en procederen over onderwijskwesties, zoals huisvesting (Wet voortgezet onderwijs) en handhaving/boetes (Wet kinderopvang)
 • Adviseren en procederen over de mogelijkheden die het Besluit omgevingsrecht biedt om vergunningvrij te bouwen en van het bestemmingsplan af te wijken
 • Ontwikkelaars adviseren over de Wet natuurbescherming, in het bijzonder in relatie tot stikstof en Natura 2000-gebieden.
 • Advisering over ontwikkeling van woningbouw- en detailhandelslocaties.

Geregistreerd in het register van de Nederlandse orde van advocaten

 • Omgevingsrecht

Subrechtsgebieden

 • Milieurecht
 • Natuurbeschermingsrecht
 • Ruimtelijk bestuursrecht

Op grond van deze registratie is Juuk Hulshof verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Mijn specialisaties

Lidmaatschappen

 • Lid Vereniging Jong Onroerend goed Juristen (VJOJ)
 • Lid Jonge Bouw en Vastgoedsociëteit Achterhoek (JBVA)
 • Lid Vereniging voor milieurecht (VMR)
 • Lid Jong Onroerend goed Knooppunt Arnhem-Nijmegen (JOKAN)
 • Aspirant-lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)

Opleidingen

 • 2019 - Grotius Specialisatieopleiding Omgevingsrecht (cum laude)
 • 2017 - Mastervak Milieurecht, Radboud Universiteit
 • 2015 - Bachelor Nederlands Recht en Master Staats- en bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen
Contact

Actualiteiten Juuk

Alle publicaties, video’s en podcasts door Juuk