Do’s en don'ts bij een dreigend faillissement: ga in gesprek met de bank en andere financiers

Het aantal faillissementen is afgelopen jaar gestegen. Tegen die achtergrond delen Erik Jansen, Reinier Pijls, Paula Röttjers en Heleen Wessel-Krijger hun expertise over ‘Do’s en Don’ts bij een dreigend faillissement’. Daarbij komen vragen aan bod zoals: wat te doen om een faillissement te voorkomen, wat zijn de opties bij financiële problemen, is er een alternatief voor een faillissement, wat moet in ieder geval op orde zijn en welke dingen kunnen beter achterwege blijven bij een dreigend faillissement? In deel 1 bespreekt Heleen Wessel Krijger waarom in gesprek gaan met uw financiers een goede eerste stap is. In deel 2, 3, 4 en 5 leest u over de onderwerpen herstructurering onder de WHOA, herstructurering via een buitengerechtelijk akkoord, administratie op orde en selectieve betaling, pauliana en de sterfhuisconstructie.

#herstructurering
#WHOA

Datum:  28 februari 2024

Geschreven door:  Heleen Wessel- Krijger

Ga in gesprek met de bank of andere financiers

Een onderneming kan in zwaar weer terechtkomen doordat de uitgestelde belastingen of de NOW moeten worden terugbetaald, er sprake is van niet-renderende bedrijfsonderdelen, door dalende winst of door het vertrek van een grote klant. In een dergelijke situatie is het verstandig om in een vroeg stadium om de tafel te gaan met uw bank of financier over de mogelijkheden van herfinanciering.

Herfinanciering

Kan de bestaande financiering worden aangevuld met een nieuwe lening of met uitbreiding van het krediet? Kan een kredietfaciliteit worden omgezet in een passende lening met een lagere rente? Ga met uw bank na wat de mogelijkheden zijn voor herfinanciering en kijk welke bancaire producten noodzakelijk zijn en of de kosten en de voorwaarden kunnen worden aangepast.

Andere financiers

Is de bank niet bereid tot herfinanciering of zijn de voorwaarden niet passend, dan kan een andere financier worden gezocht. Dat kan een andere bank zijn, maar er zijn meer vormen van financiering zoals vastgoedfinanciering, activafinanciering, crowdfunding, informal investors, en er zijn andere financiers dan banken. Het kan lonend zijn om niet bancaire financieringsmogelijkheden te onderzoeken om zo een dreigend faillissement te voorkomen.

Risico’s

Toestemming

Een nieuwe geldschieter kan de bestaande financiering overnemen en deze tegelijkertijd uitbreiden of alleen de uitbreiding van de financiering voor zijn rekening nemen (stapelfinanciering). Bij dat laatste – een nieuwe partij financiert de uitbreiding – moet worden nagegaan of dit mag van de bestaande/eerste financier en of die bijvoorbeeld toestemming moet gegeven voor het verstrekken van zekerheden aan de nieuwe financier. Wordt bij herfinanciering niet voldaan aan de voorwaarden van de eerste bank, dan kan dat een reden zijn voor opzegging van de financiering.

Verhaalsrisico

Een ander risico bij herfinanciering of bij het verstrekken van aanvullende zekerheden, is dat de overige schuldeisers de geldnemer/debiteur verwijten dat hun verhaalspositie door de herfinanciering is benadeeld (paulianeus handelen) of dat dit onrechtmatig is. Voor een bank is dit gevaar minder groot, maar dit risico bij herfinanciering moet in het oog worden gehouden.

Dinsdag 23 april, 10.00 uur: Webinar do's en don'ts bij een dreigend faillissement

Aanmelden en meer info

Voorwaarden

De financiële aspecten bij herfinanciering of bij uitbreiding zijn van belang: is een lening met een lagere rente mogelijk, is het opslagtarief niet te hoog, kunnen de afsluitkosten of de jaarlijks terugkerende behandelkosten omlaag?

Wat vaak over het hoofd wordt gezien, zijn de voorwaarden die horen bij de herfinanciering. Wil de bank meer zekerheden of moet er meer informatie worden verstrekt? Gekeken moet worden gekeken of de voorwaarden van de herfinanciering in combinatie met de zekerheden passend zijn.

Als de bestaande zekerheden, zoals pand- en hypotheekrechten, borgtochten of hoofdelijke verbondenheid, voldoende dekkingswaarde hebben, is het de vraag of ingestemd moet worden met een uitbreiding van de zekerheden. Als dan bijvoorbeeld om een pandrecht op spaargelden wordt gevraagd, kan dat betekenen dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, terwijl de bancaire positie dit niet verlangt. Ook bij het vragen van een borgtocht van de DGA in privé om zo ‘skin in the game’ te krijgen, moet worden getoetst of dit strikt noodzakelijk is. Onder meer in het kader van de bijzondere zorgplicht van de bank mogen er niet te veel zekerheden aan een klant worden gevraagd.


Meer over dit onderwerp: