Juridische quick-scan die uw cliënten verder helpt

Het aantal faillissementen is afgelopen jaar gestegen. Bestuurders doen er verstandig aan om tijdig te onderzoeken wat een eventueel faillissement van één of meer van hun bedrijven betekent voor hun positie en die van hun concern. Verbeter uw positie door proactief te acteren. Met onze jarenlange expertise op het gebied van ondernemingsrecht en faillissementsrecht kunnen we problemen voor zijn of verkleinen.

Quick-scan voor snel inzicht

Om de financiële risico’s voor een concern en / of een bestuurder te beoordelen hebben wij een checklist samengesteld. De quick-scan op basis van deze checklist bieden wij aan voor een vast tarief van € 3.000,- (excl. btw). Aan de hand van de quick-scan krijgt u praktisch advies over:

  • Het voortbestaan of beëindiging van de onderneming
  • Consequenties voor de rest van het concern
  • Eventuele gevolgen voor de privésituatie van de ondernemer

Werkwijze ná de quick-scan

Als uit de quick-scan blijkt dat de liquiditeitsproblemen met een vervolgtraject op te lossen zijn, kunnen wij u verder helpen. Bijvoorbeeld door:

  • Het doorvoeren van een herstructurering van contracten of een reorganisatie van het personeelsbestand.
  • Hands-on begeleiding bij een buitengerechtelijk akkoord, een WHOA akkoord, een surseanceakkoord, een faillissementsakkoord of misschien wel een koude sanering via faillissement met daaropvolgend een doorstart.
  • Het uitvoeren van een incassotraject, waardoor oninbare vorderingen tóch inbaar blijken.

Is de onderneming niet meer te redden, dan begeleiden we uw rechtspersoon naar een faillissement met een zachte landing voor de bestuurder. Zodat onnodige schade ook in dat scenario zo veel mogelijk wordt vermeden.


Blijf scherp

Maak direct een afspraak om uw positie in kaart te brengen via 024-3810810.

Contact